Регистрация

"Метрополитен" предвижда ремонт на 18 ескалатора и 11 асансьора по първи метродиаметър

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.08.2017, Автор: Милена Василева
[426 прочитания]

Фотограф: Инфраструктура.бг

"Метрополитен" ЕАД обяви търг за поддържане и ремонтиране на 18 броя ескалатори и 11 броя асансьори на метростанции от първи метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции. Срокът за получаване на оферти е 12 септември 2017 г. Отварянето им е предвидено за 13 септември.

Обособена позиция №1 включва поддържането на 18 ескалатори ОТИС в техническа изправност и безопасност, описани по метростанции в Техническата спецификация за обособената позиция, както и необходимите ремонти за отстраняването на всички неизправности, възникнали по ескалаторите, със закупени и доставени от Изпълнителя резервни части и консумативи. Датата, на която приключва предоставянето на услугите за всички ескалатори, е 31.05.2020 г. Услугите са:
1. Поддръжка – техническо обслужване на ескалаторите от списъка по позицията не по-малко от веднъж месечно.
2. Изготвяне и представяне на график за техническото обслужване на ескалаторите в срок.
3. Извършване на аварийно обслужване на ескалаторите в срок.
4. Ремонт на ескалатор при повреда и въвеждането му в експлоатация в срок.
5. Пускане на спрян от движение ескалатор.
6. Участие в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции.
7. Обезопасяване на ескалаторите и поставяне на табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
8. Осигуряване на собствен транспорт, технически средства и екипировка за извършване на поддържането и ремонтирането на ескалаторите.
9. Осигуряване на необходимите складови наличности от резервни части и консумативи.
10. При ремонт да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови, нерециклирани.
11. Да представя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове за вложените при ремонта резервни части.
12. Да поддържа ескалаторите в техническа изправност и безопасност от момента на сключване на договора.
13. Да не допуска да работи ескалатор в техническа неизправност.

Обособена позиция №2 включва поддържането на 11 асансьора ОТИС в техническа изправност и безопасност, описани по метростанции в Техническата спецификация за обособената позиция, както и необходимите ремонти за отстраняването на всички неизправности, възникнали по асансьорите, със закупени и доставени от Изпълнителя резервни части и консумативи. Датите, на които започва предоставянето на услугите за отделните асансьори, са посочени в Техническата спецификация за обособената позиция. Датата, на която приключва предоставянето на услугите за всички асансьори, е 31.05.2020 г. Стойността без ДДС е 40 680 лв. Дейностите са следните
1. Задълженията на лицата, извършващи поддържане и ремонтиране на асансьори.
2. Поддръжка – функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите.
3. Водене на дневник за всеки асансьор, в който да се отразяват неговото техническо състояние и резултатите от извършените проверки и ремонти, в т.ч. екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.
4. Изготвяне и представяне на график за техническото обслужване на асансьорите в срок.
5. Извършване на аварийно обслужване на асансьорите.
6. Освобождаване на пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби.
7. Ремонт на асансьори при повреда и въвеждането му в експлоатация в срок.
8. Съдействие за спиране на асансьор до отстраняване на неизправности.
9. Пускане на спрян от движение асансьор.
10. Участие в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции.
11. Обезопасяване на асансьорите и поставяне на табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
12. Осигуряване на собствен транспорт, технически средства и екипировка за извършване на поддържането и ремонтирането на асансьорите.
13. Осигуряване на необходимите складови наличности от резервни части и консумативи.
14. При ремонт да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови, нерециклирани.
15. Да представя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове за вложените при ремонта резервни части.
16. Да поддържа асансьорите в техническа изправност и безопасност от момента на сключване на договора.
17. Да не допуска да работи асансьор в техническа неизправност


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg