Регистрация

Контакти

  • Принтиране
Централен офис:
Реклама и редакция:
София 1612, бул. Акад. Иван Ев. Гешов 104, ет.1, оф.1
Тел.: 02/ 958 88 33, 958 88 55, 850 47 10, 850 47 15
Факс: 02/ 958 85 58
e-mail: office@thecitymedia.bg

Офиси:
Пловдив 4003, ул. Г.М.Димитров 5, ет.1, оф.1, тел./факс: 032/ 968 030

Управител:
Венета Кръстева, тел.: 02/ 958 88 33, 958 88 55, vkrasteva@thecitymedia.bg

Изпълнителен директор:
Мария Найденова – 0897/ 846 280, 02/ 958 88 33, 850 47 10, mnaydenova@thecitymedia.bg

Директор "Стратегическо планиране"
Камен Кръстев - 0893/ 540 482, 02/ 958 88 33, 850 47 10, kkrastev@thecitymedia.bg

Редакционен екип:
Николай Тодоров – отговорен редактор, 0898/ 617 162, 850 47 10, 850 47 15, ntodorov@thecitymedia.bg
Милена Червенова – зам.-главен редактор, 0898/ 613 130, 850 47 10, 850 47 15, mvasileva@thecitymedia.bg
Радостина Попова - редактор, 0898/654 704, rpopova@thecitymedia.bg
Светла Добрева – редактор Пловдив, 0897/ 846 284, 032/ 968 030, sdobreva@thecitymedia.bg

Отдел Маркетинг и реклама:
Анна Георгиева – 0897/ 846 269, 02/ 958 88 33, 850 47 10, ageorgieva@thecitymedia.bg
Наталия Димитрова – 0897/ 846 271, 02/ 958 88 55, 850 47 10, ndimitrova@thecitymedia.bg
Таня Трифонова – 0897/ 846 273, 02/ 958 88 55, 850 47 10, ttrifonova@thecitymedia.bg

Администрация:
Мария Лефтерова – счетоводител, 02/ 958 88 33, 958 88 55, 0897/ 846 276, 850 47 10, mlefterova@thecitymedia.bg

Във връзка с проблеми по сайтовете, моля свържете се с нас на: support@stroitelstvo.info
БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg