Регистрация

Дубльорът на Левия Владайски колектор ще се строи по ОП "Околна среда"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.02.2012, Автор: ИнфраструктураБГ
[1317 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Въпреки че заради тежки отчуждителни процедури през 2009 г. изграждането на дубльор на Левия Владайски колектор беше изключено от Интегрирания проект за водния сектор на София, финансиран по програма ИСПА, той все пак ще бъде реализиран със средства по оперативна програма "Околна среда".

Така не само ще бъдат постигнати на 100% целите на финансовия меморандум, подписан през 2006 г. между Европейската комисия и правителството на България, но и ще се намалят постоянните щети, нанасяни върху околната среда от заустване на непречистени отпадъчни води в откритите водни течения в столицата.

В рамките на следващия месец очакваме финансиране на обекта и сключване на договор, за да започнем спешно с неговото изграждане, каза заместник-кметът на София Ирина Савина.

Проектното предложение "Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор" е по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

Дубльорът на Левия Владайски колектор представлява продължение на съществуващия Ляв Владайски канализационен колектор от ул. "Будапеща" до Десен Какачки колектор с обща дължина 5,1 км.

Неговото изпълнение ще подобри хидравличната система на града, тъй като в него ще бъдат превключени изградените главни канализационни колектори по програма ИСПА – продължение на Десен Владайски колектор до бул. "Бъкстон" и продължение на Ляв Владайски колектор от минерална баня "Овча купел" до кв. "Княжево".

Дубльорът на Левия Владайски колектор е предвиден да поеме отпадъчните води от производствените терени: НПЗ "Захарна фабрика", НПЗ "Хаджи Димитър – Малашевци", производствени и обслужващи терени северно на бул. "Житница" и бул. "Никола Мушанов".

Прогнозното обслужвано население към 2032 г. ще е 245 000 жители от следните жилищни територии – кв. "Княжево", м. "Карпузица", ж.к. "Овча купел 1 и 2", м. "Овча купел", кв. "Горна баня, м. "Факултета", ж.к "Красна поляна", м. "Разсадника-Коньовица", м. "Разсадника-Бежанци", м. "Фондови жилища", м. "Вълчо Иванов", Зони В-18, В-17, В-16, В-15, Западен парк, м. "Работнически жилища", м. "Захарна фабрика", м. "Фондови жилища".

Общата стойност на проекта е 34 050 049,20 лв. с ДДС, като 850 984 лв. е собствено финансиране от Столична община.

Предвижда се срокът на изпълнение на строително-монтажните работи да бъде 12 месеца.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg