Регистрация

Избран е проектантът за българската част от газова връзка със Сърбия

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.02.2015, Автор: Инфраструктура.БГ
[1156 прочитания]
Министерството на енергетиката възлага на  "Химкомплект-инженеринг" АД  проектиране, авторския надзор и консултантската дейности при изграждането на междусистемната газова връзка България - Сърбия на българска територия. Фирмата бе избрана след проведена обществена поръчка.
Стойността на договора е 1 863 300 лв без ДДС.
Проект се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., като се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Поръчката бе обявена в края на 2013 г. Другите участници в нея бяха  "Газтек БГ" АД, Консорциум РАП ИБН и ИКБС, ("РАП Системс България" ООД, и ИБНи Инженерно бюро Никел, Германия,)
 
Изпълнителят на поръчката следва да извърши няколко основни дейности по българския участък (61.6 км): да изработи инвестиционен проект и подробен устройствен план, да изготви и съгласува с МОСВ план за управление на околната среда по време на строителството и експлоатацията на съоръжението, както и да получи строително разрешително.
 
Българското трасе минава през територии на  общините София, Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg