Регистрация

Изработват ПУП-ове за продълженията на Източната тангента ("Чепинско шосе") и на бул. "Илиянци" до Северната скоростна тангента

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 27.10.2016, Автор: Милена Василева
[5764 прочитания]
Столична община обяви два търга за подготовка на:
-ПУП-парцеларен план за "Продължение на бул. "Илиянци" в участъка от пътен възел "Северна скоростна тангента - бул. "Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово и кв. "Бенковски", райони "Нови Искър" и "Сердика".
-ПУП-парцеларен план за продължението на Източната тангента в участъка от Северна скоростна тангента до "Чепинско шосе", район Кремиковци.
Поканите са изпратени до пет компании и обединения по силата на рамков договор: ГД "Виарх и Геокад", ДЗЗД "Консорциум Урбан Груп", "Геа проект Консулт" ЕООД, ДЗЗД "София Плон 2020", "Диам 2000" ООД.
Срокът за подаване на предложения изтече на 21 октомври.
С двата проекта се дава възможност да се отстрани проблема с липсващите връзки на територията на Столична община със Северната скоростна тангента и да се подобри транспортното обслужване на град София.

По проекта за бул. "Илиянци" според заданието част от артерията е построена като второстепенното направление на пътен възел при км 4+754. Бъдещата пътна връзка между Кубратово и кв."Бенковски" попада в нерегулирана територия – земеделски земи в землищата на с. Кубратово, район Нови Искър и кв. "Бенковски", район Сердика.
Трасето на бул. "Илиянци" от ССТ до бул. "Лазар Михайлов" е регламентирано с план-схемите на комуникационно-транспортна система към действащия ОУП, като част от първостепенната улична мрежа, ІІІ-Б функционален клас – районна артерия. Посредством връзката се осигурява пряка транспортна кореспонденция на града с републиканската пътна мрежа – СОП/ІІ-18 – Северна дъга и към бъдещото трасе на път ІІ16 София – Мездра – обход на гара Нови Искър.
Дължината на трасето бул. "Илиянци" бул. "Лазар Михайлов" е 900 м

По проекта за продължението на Източната тангента от Северната скоростна тангента до "Чепинско шосе" ще се осигури обвръзка с транспортното решение на изградения пътен възел на ССТ при км 10+703 с ПУП на "Чепинско шосе".
ПУП ще се разработи на основата на Подробния транспортно-комуникационен план за продъжение на Източната тангента от ССТ до "Чепинско шосе" с дължина 750 м.
Обектът е в административните граници на район Кремиковци. Бъдещата пътна връзка от Северната скоростна тангента до "Чепинско шосе" попада в нерегулирана територия на кв. "Враждебна" в район "Кремиковци".

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg