Регистрация

Община Враца стартира търг за надзор по фаза 2 от интегрирания воден проект

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.01.2017, Автор: Милена Василева
[911 прочитания]
Община Враца публикува търг-покана за строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II фаза. Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Поканата е изпратена до "КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС" ООД, София, който е изпълнител на договор за "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – Интегриран проект за воден цикъл на град Враца", или първата фаза на проекта, от 2011 г. Преговорите с консултанта, представляван от управителя Емилия Печева Тодорова, ще се проведат в 11 часа на 19 януари 2017 г. в Община Враца.

Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече от датата на подписване на договор за изпълнението, ще продължи 20 месеца и ще приключи на 01.09. 2018 г.

Поканеният участник следва да изпълни настоящата поръчка с екип от експерти и оборудване, отговарящи на изискванията в договора от 2011 г. за "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – Интегриран проект за воден цикъл на град Враца" (първата част от проекта). Той следва да се ръководи и от техническата спецификация.
Стойността на поръчката е 3 217 768.33 лв. без ДДС

"КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС" ООД, София, е изпълнител по Договор № У-109/07.06.2011 г. за "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК – Интегриран проект за воден цикъл на град Враца". И старият договор е по ФИДИК и включва четири поддоговора към основния за строителство по ФИДИК на Интегриран проект за воден цикъл на град Враца:
- за "Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Враца" от 2012 г.;
- за "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – Етап І" от 2012 г.;
- за "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – Етап ІІ" от 2012 г.;
- за "Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. "Среченска бара" до гр. Враца" от 2013 г.

Възложител по всички посочени договори за строителство е Община Враца.
Община Враца стартира изпълнението на проект "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца- фаза I, през 2009 г. В рамките му попадат четирите строителни договора, които бяха финансирани по ОП "Околна среда" 2007-2013, които все още не са приключени. В тази връзка с Решение на Европейската комисия от 28.07.2016 г. проектът "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца" е изменен чрез фазиране и удължен съобразно подписания нов договор за безвъзмездна помощ от 01.11.2016 г. по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с нов срок за изпълнение на дейностите, а именно двадесет месеца от влизане в сила на този договор, или до 01.09.2018 г. След тези промени се налага да се продължи дейността и на строителния надзор, строителния мениджмънт и инвеститорския контрол. За да има приемственост община Враца кани КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС" ООД, гр. София, да изпълни втората фаза на водния проект във Враца.
Възложителят съобщава още, че освен приемствеността другият мотив да се кани строителният надзор на първата фаза на проекта е, че няма възможност да се спре изпълнението на договорите за строителство от гледна точка на спазване на крайния срок за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ - 1 септември 2018 г. Нов избор би забавил договорите за инженеринг с поне 6-9 месеца.

Първата процедура за водния проект във Враца беше открита с решение от 03.09.2010 г. Общата стойност на един от най-големите водни обекти в страната е 86 млн. лв.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg