Регистрация

Интермодален пътнически терминал – Зона за обществен достъп, Бургас

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2017, Автор: Милена Василева
[2167 прочитания]

Фотограф: ЗОД

сп. "ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
Територията на пристанище Бургас-изток беше доскоро затворена за обществен достъп. Решението за отварянето й за граждани е обект на дългогодишни проучвания, като по-сериозен тласък на този процес се дава с проекта "Супер Бургас". През 2010 г. е направено предпроектно проучване за Зона за обществен достъп, а през 2011 г. - изменение на Подробния устройствен план. От 2014 г. на територията на "Пристанище Бургас" ЕАД е обособена Зона за обществен достъп. 79 дка са освободени от товарно–разтоварна дейност и са предназначени за яхтинг, пасажерско обслужване и рекреация, но зоната в първия си етап обхваща от първо до четвърто корабно място. Общият обхват на разработката е направен върху територия от около 580 декара, основно обхващащи терени от пристанище Бургас, жп възел Бургас и централната градска част на града.

-
Фотограф: ЗОД

В Зоната за обществен достъп е разположена Морска гара Бургас, предназначена за обслужване на круизни кораби.
Най-старият пристанищен склад - "Магазия 1", вече е обновен и в него ще бъдат обслужвани пътниците до остров Света Анастасия, до останалите морски общини и разходки в залива.
Вече е избран изпълнител на конгресния център и център за изследване на Черно море, изграждането му предстои.
Паралелно с обектите в зоната се благоустрои и територията, подготвен е и проект за рехабилитация на вълнолома в Бургас, който ще бъде осветен и ще има пешеходна алея. Построен е и Брегови център.
Осигурена е транспортна интермодалност и връзка жп гара Бургас - автогара "Юг" - Морска гара. Идеята е крайбрежната зона да стане вторичен градски център, и то не само през летния сезон.

Местоположение
-
Фотограф: ЗОД

Територията, на която се реализира проектът "Интермодален пътнически терминал – Зона за обществен достъп Бургас", обхваща няколко територии:
- Зона на пристанище Бургас – терминал "Изток", целият с площ 306 202 кв.м според кадастъра от 2009 г.
- Терен на БДЖ ЕАД с площ 7083 кв.м по плана на централна градска част на Бургас.
- Поземлен имот с едноличен собственик община Бургас, представляващ автогара "Юг", състоящ се от паркинг, застроен върху 2926 кв.м, масивна сграда, застроена на 336 кв.м, и терен с площ 3252 кв.м.
В обхвата на разработката се включват допълнително и територии, попадащи в контактната зона между града и зоната за развитие на интермодален терминал.
В източната част границата на разработката минава по бул. "Ал. Батенберг" и се свързва с кръстовището пред хотел "Приморец". В тази рамкя общият обхват на разработката е направен върху територия от около 580 декара, основно обхващащи терени от пристанище Бургас, жп възел Бургас и централната градска част.

Концепцията
е подкрепена с конкретни обекти по сектори.
Единият е "Транспорт" и представлява основата, върху която е разработен проектът за "Зона за обществен достъп – интермодален пътнически терминал".
Вторият сектор е обществено обслужващ и представлява втората съществена част от зоната.

Важни сгради и съоръжения в сектор "Транспорт"
-
Фотограф: ЗОД

- Съществуваща жп гара
- Нов жп терминал
- Нов автобусен терминал
- Морски терминал 1 за градски фериботни връзки и яхти (180 яхти)
- Морски терминал 2 за каботажно плаване с 5 корабни места
- Морски терминал 3 за международна яхтена марина с около 400 яхти
- Морски терминал 4 за международен круизен терминал с 1+1 корабни места
- Яхтклуб – учебна база за деца и юноши за ветроходни спортове

Важни сгради и съоръжения от обществено обслужващия сектор
-
Фотограф: ЗОД

- Международен конгресен център
- Атракционен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море
- Търговски сгради, офиси
- Офис комплекс в зоната на конгресния център
- Хотелски комплекс в зоната на конгресния център
- Търговска зона и офис комплекс
- Музей на Бургас, корабоплаването и навигацията
"Зона за обществен достъп – Бургас" АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, управител е представителят на ДППИ в Бургас Ивайло Иванов. Учредители на дружеството са:
"Български държавни железници" ЕАД
ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"
"Пристанище Бургас" ЕАД
ДП "Пристанищна инфраструктура"
Община Бургас
"Български държавни железници" ЕАД
Предметът на дейност на дружеството е проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал и зона за обществен достъп в град Бургас, като дружеството не може да упражнява пристанищни услуги по смисъла на ЗМПВВППРБ. Седалището му е в град Бургас.

-
Фотограф: ЗОД

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg