Регистрация

Диан Димов: В Зоната за обществен достъп изградихме три яхтени халета и площадкова ВиК мрежа, обособихме места за отдих

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2017, Автор: Инфраструктура.бг
[833 прочитания]
Диан Димов е завършил "Икономика и организация на водния транспорт" в Одеския институт за инженери на Морския флот в Украйна. Той има над 27-годишен стаж в "Пристанище Бургас", като през този период е заемал различни длъжности. От1988 г. е началник на отдел "Анализ, статистика и труд", след това през 2003 г. става заместник-ръководител на терминал "Насипни товари". През 2009 г. Димов е назначен за директор на дирекция "Експлоатация" в порта, а в периода от 2010 г. до юли 2013 г. заема поста изпълнителен директор на пристанището. При смяна на правителстватае освободен от длъжност, но лятото на 2014 г. отново се връща на директорскияпост, който заема и досега.

Диан Димов е завършил "Икономика и организация на водния транспорт" в Одеския институт за инженери на Морския флот в Украйна. Той има над 27-годишен стаж в "Пристанище Бургас", като през този период е заемал различни длъжности. От1988 г. е началник на отдел "Анализ, статистика и труд", след това през 2003 г. става заместник-ръководител на терминал "Насипни товари". През 2009 г. Димов е назначен за директор на дирекция "Експлоатация" в порта, а в периода от 2010 г. до юли 2013 г. заема поста изпълнителен директор на пристанището. При смяна на правителстватае освободен от длъжност, но лятото на 2014 г. отново се връща на директорскияпост, който заема и досега.
Фотограф: Пристанище Бургас

сп "ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"

Г-н Димов, какво е участието на "Пристанище Бургас" в Зоната за обществен достъп?

"Зоната за обществен достъп" е проект от национално значение. Нейното съществуване е заложено в Генералния план за развитие на пристанището и в градоустройствените планове на Бургас. По-усилено за това се заговори преди десетина години, когато идеята придоби известност като "Супер Бургас". Част от територията на пристанището е била предвиждана за създаването на пряка връзка между централната градска част и морето в общите устройствени планове на Бургас от 1978 г., 1984 г. и 1992 г.
Предвид мащабността на проекта "Зона за обществен достъп" няма наложени времеви ограничения за изпълнение и той се реализира поетапно, съобразно възможностите за финансиране. На територията на Зоната са изградени обекти, които са от изключително значение за управлението на корабния трафик, обслужването на круизното, крайбрежното и търговското корабоплаване в бургаския пристанищен регион и яхтинг, но същевременно тази територия е достъпна и за гражданите. Със средства на "Пристанище Бургас" ЕАД в зоната бяха изградени три яхтени халета за съхранение и поддръжка на спортните лодки и тези за развлечение. Обособихме зони за отдих с паркова мебел с морски мотиви, маси за игра на табла и шах, кореспондиращи с характера на територията. Съвместно с община Бургас изградихме велостоянка за наемане на велосипеди, включително и с ел. задвижване. Съобразно инвестиционната промграма на държавния пристанищен оператор от първо до четвърто корабно място беше изградена и пусната в експлоатация площадкова ВиК мрежа в инсталационен колектор, което допринася за опазване чистота на водите в Черно море в района на Бургаския залив. Тя обслужва и всички обекти в Зоната за обществен достъп – Трафик кула, Морска гара, "Магазия 1", както и бъдещите обекти, които предстои да бъдат построени на тази територия.

Как оценявате развитието на зоната в участъка от 1-во до 4-то корабно място?
Благодарение на развитието й днес част от пристанището вече не е затворена територия. Ще припомня няколко ключови поредни години. През 2013 г. беше завършена модерната Морска гара, а в края на 2014 г. зоната беше открита за посещения от граждани. През 2015 г. заработи Бреговият център за управление на корабоплаването. Тази година приключи реконструкцията на "Магазия 1", а зоната придоби по-модерна визия с въведената нова транспортна схема, паркинги, озеленяване, алеи за велосипедисти и пешеходци, подмяна на електрическото осветление и изграждане на детска площадка. Припомням тези факти, за да се види как стъпка по стъпка благодарение на съвместните усилия на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ДП "Пристанищна инфраструктура", "Пристанище Бургас" ЕАД и община Бургас този сложен проект започна да придобива реални очертания. Не е лесно, няма и да бъде занапред, но когато институциите гледат в една посока, резултатите са видими и положителни за обществото. Тази територия за няколко години се превърна в любима не само за местните жители, рибарите, но и за гостите на Бургас.

Какво предстои оттук нататък за развитието на територията? В какви срокове?
Мултифункционалността на територията е нейното основно предимство. Инфраструктурата й позволява безконфликтното осъществяване на пристанищни услуги по отношение на пасажерското направление – каботажни плавания и международен круизен бизнес, спортен и развлекателен яхтинг, индивидуален риболов, места за отмора и почивка, възможност за провеждане на форуми и събития в различни сфери. В тази връзка бих отбелязал и утвърждаването ни като домакин на Генералната асамблея на най-голямата асоциация на круизните оператори и портове в света MedCruise, която по план ще се проведе на 22 - 24 септември 2020 г. в Бургас. Полагаме усилия и считам, че скоро ще получим утвърдителен отговор и от Seatrade ltd за съчетаване на асамблеята с ежегодното круизно европейско изложение. Гласуваното ни доверие за реализация на такива значими събития в сектора на европейския и световния круизен бизнес показва, че посоката, която сме поели, е правилна, има изключителна перспективност и в крайна сметка ползите от зоната обхващат един много широк спектър от обществения и икономическия живот на града и държавата.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg