Регистрация

16 млн. лв. за изграждане на улици, булеварди и пробиви в София. Пред старт са пробивът "Дертлиев" и Източната тангента

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.03.2017, Автор: Милена Василева
[4325 прочитания]
Изграждане на Източна тангента – етап I, от бул. "Владимир Вазов" до Северна скоростна тангента

Изграждане на Източна тангента – етап I, от бул. "Владимир Вазов" до Северна скоростна тангента
Фотограф: Градът

"ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
Бюджетът за инфраструктурата на София за 2017 г. включва 243 млн. лв. за изграждането на трети метродиаметър, 38.3 млн. лв. за нови улици и рехабилитация на съществуващите, 2.5 млн. лв. за осветление, 3.5 млн. лв. за велоалеи, 28 млн. лв. за обновяване на трамвайни трасета, почти 1 млн. лв. за надграждане на интелигентни транспортни системи, 10 млн. лв. за доставка на нови трамваи и 9 млн. лв. за обновяване на публичните пространства, 48.980 млн. лв. по проекта за интегриран градски транспорт. Общата сума възлиза на почти 400 млн. лева (382.3 млн. лева).


Реконструкция на бул. "Монтевидео"
Обновяването на бул. "Монтевидео" в "Овча купел" за 9.5 млн. лв. започна миналата година. Извършва се на два етапа заради отчуждителните процедури. През 2016 г. беше приключен първият етап от ремонта на бул. "Монтевидео" от бул. "Президент Линкълн" до ул. "763". Вторият етап е от ул. "763" до бул. "Никола Петков" и включва разширение на бул. "Монтевидео". Строителните дейности включват цялостна подмяна на пътната настилка, ремонт и заздравяване на пътната основа, замяна на паважните настилки с асфалтобетон, ремонтиране и изграждане на отводняване, пренареждане и подмяна на бордюри, нови тротоари, улично осветление, канализация и велоалеи, превръщане на средата в достъпна за хора с увреждания.
Проект: Реконструкция на бул. "Монтевидео", София
Възложител: Столична община
Стойност: 9 522 058,17 лв.
Изпълнител: "Трейс Груп Холд"

Разширение на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "Цар Борис III"
Двулентовото трасе от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "Цар Борис III" както и мостът на река Боянска са предвидени да издържат само една-две конски сили. В днешно време те са нефункционални и пропускателната им способност е недостатъчна. Затова е предвидено разширяване на булеварда до две платна по две ленти и построяване на нов мост над р. Боянска.

Изграждане на Източна тангента – етап I, от бул. "Владимир Вазов" до Северна скоростна тангента
Целият проект за Източната тангента включва участъци с различни нива на готовност. От "Чепинско шосе" до Северната скоростна тангента е направен ПУП, който да легитимира изграждането на новото трасе.
В зоната от Северната скоростна тангента до бул. "Ботевградско шосе" вече е изготвен инвестиционен проект, разделен на два етапа. Първият е от Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов", а вторият е от бул. "Владимир Вазов" до бул. "Ботевградско шосе".
За останалата част от трасето до бул. "Цариградско шосе" има подробен транспортно-комуникационен проект.
За 2017 г. е предвидено изграждането на етап I от частта, за която има инвестиционен проект – от бул. "Владимир Вазов" до Северната скоростна тангента. Тя включва около 1 км трасе и 1 пътен възел. Пътният възел на бул. "Източна тангента" с бул. "Владимир Вазов" и е тип "диамант", като бул. "Източна тангента"(II клас) преминава над бул. "Владимир Вазов"( II клас). Този тип възел осигурява връзки за всички необходими посоки. С пътни връзки 1 и 2, които са успоредни на бул. "Източна тангента", се осигурява свързване на пресичащите се на различни нива основни направления, като връзките са решени на светофарно кръстовище с бул. "Владимир Вазов".

Изграждане на бул. "Рожен"
Нов булевард "Рожен" и автогара се предвижда в разширения транспортно-комуникационен проект на бул. "Рожен" в участъка от надлез "Надежда" до Северната скоростна тангента на инж. Живка Зюмбюлева. Нивелетата на бул."Рожен" е повдигната с около 40 см над терена, така че при напречен наклон на пътните платна 2.5% да не се получава закопаване на локалите, които обслужват съществуващата застройка. От надлез "Надежда" до Северната скоростна тангента обвръзката с напречните улици е на ниво терен със светофарно регулирани кръстовища. В северната част на булеварда в източна посока при ул. "Фрезия" срещу старото трамвайно ухо е предвидено ново.
В северната част на новия бул. "Рожен" има пътен възел на км 3+084 от Северната скоростна тангента и булеварда тип "диамант", част от проекта за Северната скоростна тангента. Булевард "Рожен" е част от главната улична мрежа на София. Във функционално отношение е ІІ клас – градска магистрала.
В напречно отношение централното платно е решено с 2 платна по 2 ленти с ширина по 3.75 м и разделителна ивица с ширина 3.00 м.

Пробив бул. "Петър Дертлиев"
-
Пробив бул. "Петър Дертлиев"
Фотограф: Градът

Пробивът на бул. "Петър Дертлиев" решава проблема с връзката на жк "Люлин" и магистрала "Люлин". Сега всеки, който влиза в жк "Люлин" и иска да мине по магистрала "Люлин", първо трябва да достигне до "Филиповско шосе".
Идейният проект на "София проект" е "Обвързване на пътен възел на магистрала "Люлин" - Софийски околовръстен път с Южна тангента". При съставяне на геометричното решение е прецизирана оста по бул. "Петър Дертлиев". Запазва се северното му платно, като южното ще бъде разрушено и ще мине по нова следа в рамките на действащата улична регулация. Разработено е ново кръстовище тип "разтеглен кръг", даващо възможност за развръзки във всички направления. Новият пробив между бул. "Петър Дертлиев" и Южната тангента е с ширина на платното за движение 2 по 7 м и двустранни тротоари по 5 м. В областта на кръстовището с Южната тангента се осъществява преход на широчината на пътните платна от 2 по 7.5 м от посока пътен възел магистрала "Люлин" към 2 по 10.5 м в посока центъра на София съгласно действащия регулационен план. Разделителният остров между платната за движение е с променлива широчина от 1 до 4 м. На практика решението осигурява пряка връзка на пътния възел, с който завършва магистрала "Люлин", с жилищния комплекс "Люлин". Връзката се осъществява първоначално по продължението на кръговото, което е първата част от Южната тангента, изградена още при строежа на магистрала "Люлин". Следва завой със светофарно регулиране и пробив с дължина около 220 м малко под нивото на терена. Впоследствие трасето се влива в бул. "Петър Дертлиев" косо, което представлява влизане в новото кръгово кръстовище. След него е предвидена споменатата зелена площ.
Всъщност бъдещото ново строителство е около 400 - 500 м, но дава шанс за бърз достъп до пътния възел, в който се вливат:
- пътят от "Бъкстон", за който има проект тази част от околовръстното на София да се развие с тунели и мостове
- пътят за Банкя
- магистрала "Люлин"
- Софийски околовръстен път
- Южната тангента.


Реконструкция на кръгово кръстовище бул. "Кл. Охридски" – бул. "Андрей Ляпчев"
Световната и европейската практика за организация на движението в големи градове прилага кръговите движения. По възлагане на Столичната община "София проект" разработва идеен проект за кръгово кръстовище на бул. "Св. Климент Охридски" - бул. "Андрей Ляпчев". Новопроектираното кръгово кръстовище е ситуирано североизточно от сега съществуващото триклонно кръстовище.
Техническите параметри на обекта са:
- централен радиус 22.00 м
- две ленти в кръговото движение с габарит по 5.25 м (10.50 м общо)
- две входящи ленти от бул. "Андрей Ляпчев" към кръговото движение по 3.75 м (7.50 м общо)
- две изходящи ленти към бул. "Андрей Ляпчев" от кръговото движение по 3.75 м (7.50 м общо)
- две входящи ленти от бул. "Св. Климент Охридски" към кръговото движение по 3.50 м (7.00 м общо)
- две изходящи ленти към бул. "Св. Климент Охридски" от кръговото движение по 3.50 м (7.00 м общо)
- една изходяща лента от кръговото движение в посока Околовръстен път с ширина 5.50 м.
Габаритите на вход-изходните пътни платна на бул. "Андрей Ляпчев" към кръговото кръстовище остават на съществуващо положение, а при тези по бул. "Св. Климент Охридски" в посоки Околовръстен път и центъра се предвижда изграждането на разделителни острови за подобряване организацията на движение.

Изграждане на улици в рамките на "София Тех Парк"
-
Последният изпълнен проект в зоната на "София Тех Парк е за пешеходен мост, изпълнен от "Трейс Грап Холд" над бул. "Цариградско шосе", който да оформя входа на първия научно-технологичен парк.
Фотограф: София Тех Парк

"София Тех Парк" беше официално открит в края на 2015 г., като по него бяха изпълнени 6 проекта с финансиране по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 на обща стойност 97 766 105.66 лева. Това са "Площадкова техническа инфраструктура и парк", "Инкубатор", "Иновационен форум", "Лаборатории", "Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост" и "Етажен паркинг". Научно-технологичният парк беше построен върху бившите военни терени на 4-ти км в София като новите сградни площи там са 20 000 кв.м. Последният изпълнен проект там е за пешеходен мост, изпълнен от "Трейс Груп Холд" след конкурс за концепция за естетическа и обществено-консенсусна визия на съоръжението над бул. "Цариградско шосе", която да оформя входа на първия научно-технологичен парк – основен знаков проект за град София. Столичната община има ангажимент да доизгради уличните пространства в рамките на "София Тех Парк".
-
Основен генплан на "София Тех Парк"
Фотограф: София Тех Парк

Изграждане на локални платна при Северната скоростна тангента
След като Северната скоростна тангента беше въведена в експлоатация, стана ясно, че липсата на локали я откъсва от уличната мрежа в града. Проектирането и изграждането на локалните платна в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2.780 до км 3.680 за 1 608 140.4 лв. с ДДС ще бъде извършено през 2017 г., след като договорът с изпълнителя Сдружение "Северна скоростна тангента 2016", съставено от "Актив Билдинг Инк" ЕООД и "Проджект планинг енд Мениджмънт" ООД, беше сключен на 7 декември 2016 г. Първоначалната обща прогнозна стойност на поръчката беше 1 950 000 лв. Пет процента от средствата са за подизпълнители на бетонови и пътни работи. Строителството ще се извърши на 4 етапа.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg