Регистрация

Ремонтират трамвайното трасе по "Каменоделска" до "Орландовци" за 8.247 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 05.04.2017, Автор: Милена Василева
[815 прочитания]

Фотограф: Столична община

Столична община стартира обществена поръчка за реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайното трамвайно ухо "Орландовци", част от проекта "Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 872 686.64 лева без ДДС, с ДДС е 8 247 224 лв. Времето за изпълнение на дейностите е 12 месеца. Крайният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е 16 месеца от възлагането на поръчката. Оферти се приемат до 15 май 2017 г., ще бъдат отворени в 10:00 часа на 16 май.

Строителството ще стане по одобрения технически инвестиционен проект на "Инжпроект" ООД в 14 части: релсов път, пътни работи, паркоустройство - ланд. архитектура, конструктивна, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, електроснабдителна мрежа, правотокови кабели, контактно кабелна мрежа, улично осветление, геодезия, план за организация на системата за обществения транспорт, програма за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве.

Компонент 3 от проекта за ИГТ е "Реконструкция на трамвайна линия по ул. "Каменоделска" – от мост "Изида" до ухо "Орландовци", включително двете криви, стрелките и изтеглителния коловоз в обръщателното ухо, представляващ 3 100 м единичен коловоз с междурелсие 1009 мм, 1 550 м необособено трасе.
Проектът за реконструкция обхваща трамвайния релсов път по ул."Каменоделска" от кръстовището с бул."К.Стоилов" – начало на крива преди моста при сервиз "Изида", продължава по ул."Каменоделска" и свършва с крайно трамвайно ухо "Орландовци" – включително двата обръщателни кръга, изтеглителения коловоз и стрелки №№ 10, 11 и 239.
Общата геометрична дължина на трамвайното трасе, подлежащо на реконструкция, е 3288.55 м единичен коловоз - включително всички съоръжения. Реконструираният участък следва конфигурацията на съществуващата инфраструктура, тъй като трасето на трамвайната линия се запазва. Проектиран е трамваен релсов път на работна ширина 1009 мм и междуосие:
- 3 000 м по ул."Каменоделска" и
- 3 550 м - частично по ул."Първа българска армия" - участък от 178 м двоен коловоз, без ситуационни различия от съществуващия, но с подобрени параметри.
Минималната широчина на реконструкцията на двупътно трамвайно платно е:
- за ширина 3.00м - 5.50м,
- за ширина 3.55м - 6.05м.
В предвид новата конструкция на пътя е необходимо изграждане на земна основа или запазване на съществуващата с модул на еластичност не по-малко от 120 МРА.
Предвидено е и е проектирана за изграждане на дренажна система за отвеждане на подпочвените води, както и изграждане на нови трамвайни оттоци по цялата дължина на трасето на покрития тип релсов път за отвеждане на повърхностните води. Трамвайните стрелки проектно са отводнени с индивидуални решения за заустване.

Подробности за проекта в дигиталната система за проекти pds.bg

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg