Регистрация

Трето обжалване спря търга за три лота от пътната схема на ОПРР за над 35 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.04.2017, Автор: Милена Василева
[764 прочитания]

Фотограф: Инфраструктура.бг

Трето обжалване спря търга за рехабилитация на три лота от пътната схема на Оперативна програма "Региони в растеж" на 10 април, ден преди отваряне на офертите. Обществената поръчка е за ремонт на общо 48 км пътища втори и трети клас: Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре, Лот 17 Път III-306 Червен бряг – Чомаковци, Лот 18 Път III-112 Дъбова махала – Монтана.
Стойност на поръчката е 35 087 404 лв. без ДДС, а с ДДС – 42 104 885 лв. Срокът за изграждане е 15 месеца. Търгът е обявен на 30 септември 2016 г. и все още не може да достигне до отваряне на оферти.

Лот 16 "Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч". Началото на участъка е при км 37+393, 11 м след кръстовище с общински път LOV 1050 в ляво и край на рехабилитиран пътен участък през 2014 г. Край на участъка при км 46+105, 100 м след кръстовище с общински път LOV 2057 в дясно и начало на рехабилитиран пътен участък. Пътят е II клас теренът е смесен, габаритът е Г20,Г12, проектната скорост е 60-90 км/час. Трасето преминава през регулацията на 1 населено място - Ловеч от км 38+250 до км 44+854.
В разглежданият участък са разположени 5 големи съоръжения с отвор над 5 м, два пешеходни подлеза и пътен тунел от км 43+286 до км 43+699 - геометричните размери на тунела са: дължина 413 м, широчина 17.10 м, височина 7.10 м, тротоари 2х1.55 м; ленти за движение 4 х 3.50 м.
Пътни връзки на две нива има:
- при км 39+753 – пътен възел "Баховица" с републикански път ІІІ-401- непълна детелина, дължина на пътните връзки към него 2169.80 м
- при км 41+248 – пътен възел "Гозница" с републикански път ІІІ-3504 – дължина на пътните връзки към него 2115,50 м
- при км 42+768 – пътен възел "Софийска" с републикански път ІІІ-401 – непълна детелина, дължина на пътните връзки към него 1567,05 м. Стойността на този лот е 13 639 797 лв. без ДДС.
Лот 17 "Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен". Началото на участъка е при км 9+715 – начало регулация гр.Червен бряг, съвпада с край на първи участък от Лот 35 от ОПРР ІV етап/2013 г. Краят на участъка е при км 19+207 – край регулация с.Чомаковци, съвпада с началото на втори участък от Лот от ОПРР ІV етап през 2013 г. Пътят е третокласен, теренът е смесен, габаритът е Г10.5 , Г12, проектната скорост е 30-80 км/час. В разглеждания участък са разположени 3 големи съоръжения с отвор над 5 м. Пътните кръстовища са 8.
Прогнозната стойностна лота е 7 791 885 лв. без ДДС.

Лот 18 "Път III-112Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана, е третокласен път за проектна скорост от 50 км/час до 80 км/час, теренът е равнинен, габаритът варира от 5.80 до 7.44 м с банкети от 1.00 до 1.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп. В участъка на населените места настилката също се характеризира с променлива ширина от 6.20 до 8.10 м. В отсечката 5 големи съоръжения:
-мост при км 20+751 - в рамките на село Смирненски и премоства дере
-мост на км 32+630 - премоства река Клисурска
-мост на км 33+777 - премоства преливник на язовир
-мост на км 37+862 – в рамките на село Доктор Йосифово, премоства река Селска
-мост на км 44+522 - в рамките на село Студено буче, премоства река Бучка.
Стойността на лота е 13 655 722 лв. без ДДС.
-
Пътят Троян - Кърнаре
Фотограф: АПИ
-
Фотограф: АПИ

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg