Регистрация

Обжалване спря търг за ремонт на улици в Панагюрище за 4. 368 млн. лева

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.04.2017, Автор: Милена Василева
[394 прочитания]

Фотограф: Община Панагюрище

Обжалване на цялата процедура спря търг на Община Панагюрище за рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи на стойност 4 368 800 лв. с ДДС.

Търгът е за проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство за обект: "Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище" (инженеринг). В обхвата на проекта са включени части от 12 улици в града: "Райна Княгиня", "Стоил Финджеков", "Искрьо Мачев", "Орчо Войвода", "Петър Горанов" , "Делчо Уливеров" , "Георги Бенковски" , бул. "Пятигорск", "Цар Освободител", "Макгахан", "Георги Бозаджиев" и "Петко Мачев".

Стойността на поръчката е 3 549 000 лв. без ДДС. Срокът за изгпаждането й е 19 месеца Финансирането е по ОПРР: Проект "Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище", ДПБФП №BG16RFPO001- 1.039-0002-C01,ОПРР 2014-2020 г.
Оферти се подаваха до 10 април 2017 г., търгът беше спрян на 7 април.

Обжалва "МАР ПЛЮС 7" ЕООД. Жалбата е подадена на 5 април с искане за временни мерки – спиране на търга.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg