Регистрация

Започва следващ етап от реализацията на проекта "Алея първа" за 73 млн. лева във Варна

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 20.04.2017, Автор: Таня Тодорова
[825 прочитания]

Фотограф: Надежда Чипева

С изграждането на открити паркинги с улично осветление започва следващият етап от реализацията на проекта "Алея първа" във Варна, който бе обявен преди 15 години. Паркоместата са предвидени за безплатно ползване от гражданите и гостите на морския град. Те ще осигурят възможност за паркиране в близост до плажовете и удобен достъп до предвидените зони за отдих и развлечение, съобщава инвеститорът "Холдинг Варна".

Първоначално бяха овладяни последиците от свличането на земни маси при подхода от спирка "Почивка". Предстои изграждане на кръгово движение, тротоари, вело и пешеходни алеи, зона за напречно паркиране, алейно осветление, озеленяване, както и на цялата необходима инфраструктура за водоснабдяване, канализация и електрозахранване на района.

На следващ етап се предвижда изграждане на център за възстановяване и рехабилитация, конгресен и информационен център, зони за отдих, спорт и развлечение, информират от "Холдинг Варна".

Предвидената обща инвестиция е 73,1 млн. лева, като за нея през 2007 г. холдингът получи сертификат за инвестиция клас А.

4 млн. лв. ще бъдат вложени за изграждането на паркинги и улично осветление.
Паркоместата ще бъдат разположени в частта под изпълненото и преминало мониторинг противоерозионно укрепване на ската. Общият им брой ще бъде 687.

-
Фотограф: Надежда Чипева [1000Balkan.com]


Алеята е проектирана с подходяща ширина и настилка, която ще осигури транспортен достъп до крайбрежната зона. Достатъчно места за паркиране са предвидени за хора със специфични двигателни проблеми. Проектираните тротоари ще осигурят безопасен достъп на посетителите до паркинга.

Алейното осветление ще бъде икономично и ще предостави комфорт и сигурност в тъмната част на денонощието. Дъждовните води ще се отвеждат и заустват чрез изградените колектори за повърхностни води, а битовата канализация ще се зауства в канално-помпена станция "Акациите".

Озеленяването ще бъде изпълнено с подходящи растителни видове и ще допринесе за естетиката на зоната, като едновременно ще бъде озеленена и подпорната стена с пълзящи растения.

Инвестицията ще създаде условия за удовлетворяване на обществените очаквания за освобождаване на крайбрежната алея от автомобилно движение и за изграждане на пешеходна зона и велоалея, казват от "Холдинг Варна".

Изграждането на съоръженията ще се осъществи в рамките на три месеца. Изкопните работи ще се извършват в границите на строителната площадка, като това няма да препятства използването на крайбрежната алея. Доставката на строителни материали ще бъде организирана до 10 часа сутринта и след 19 ч. вечерта. Асфалтирането ще бъде координирано с органите на КАТ и Общинска полиция извън празничните и почивните дни.

687 паркоместа ще бъдат изградени в крайбрежната зона.
-
[""Холдинг Варна"]

Те ще са напречно разположени, с ширина от 5 м и максимален надлъжен наклон - 1 %;
Ще се използват два пласта асфалт (2х4см), уплътнени асфалтови смеси с дебелина 12 см, трошен камък 40 см. Със същите характеристики ще е настилката на платното за преминаване.
Предвидено е кръгово движение с ширина на платното в кръга минимум 6,5 м.
За отводняване на дъждовната вода ще бъде изградена канализация на дълбочина между 1,5 и 2,5 м.
За уличното осветление ще се монтират LED лампи.

С над 20 млн. лева през 2013 г. бе извършено укрепване на ската

-
Фотограф: Надежда Чипева

Като резултат бе възстановена панорамна алея с дължина 1100 м и ширина 30 м.
Изградени са вертикални и хоризонтални дренажни кладенци, подпорна стена, метални мрежи и стоманобетонни решетки по ската. Повърхностните води са отведени и заустени с изградената алейна канализация. Монтирани са предпазни съоръжения, а укрепеният скат е озеленен. По панорамната алея са изградени три спортни площадки с фитнес уреди и кътове за отдих.
Общият терен от крайбрежната зона, който притежава частният инвеститор, е с площ 117,7 дка. Върху част от него ще се изградят и новите сгради.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg