Регистрация

Подновяват 13 км железен път в междугарието Змейово – Стара Загора

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 20.04.2017, Автор: Светла Добрева
[557 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

НК "Железопътна инфраструктура" обяви открита процедура по ЗОП на обект:  "Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м и стрелка № 1 в гара Стара Загора по 4-та жп линия". Общата стойност на поръчката е 10 488 143.75 лв. без ДДС.

За последен път междугарието е подновявано през 1983 г., а среден ремонт е извършван през 1992 г. За последните години там има две дерайлирания на подвижен състав.

Железопътната линия Змейово – Стара Загора преминава през планински терен. По тази причина в по-голямата част от трасето преобладават големи наклони на нивелетата,  достигащи до 25 ‰ и криви с по-малки радиуси от 300 м.

Изпълнението на необходимите строително-ремонтни работи по подновяване на железния път в междугарието ще бъде възложено чрез инженеринг (проектиране и строителство).

Целта на строително-ремонтните работи е:

-              постигане на нова проектна скорост от 75 км/час, при съществуваща 65 км/час;

-              премахване на намалена скорост по книжка-разписание от 55 км/час и постоянно намаление от 40 км/час в 47 % от дължината на междугарието;

-              намаляване на времепътуването с 6,26 мин. - от 16,60 мин. на 10,34 мин.;

-              постигане на висока сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа;

-              подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

-              понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

-              осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Срокът за изпълнение е не повече от 270 календарни дни, в това число изготвяне на работни проекти (първи етап)и изпълнение на СМР(втори етап). Кандидат-изпълнителите могат да подават оферти до 26 май.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg