Регистрация

Класират участниците в конкурса за разширен идеен проект на лот 3.2 Крупник – Кресна АМ "Струма"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 20.04.2017, Автор: Милена Василева
[518 прочитания]

Фотограф: Градът

Публично заседание в Агенция "Пътна инфраструктура" изясни класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект с парцеларен план за автомагистрала "Струма" в участъка между Крупник и Кресна.

Участниците в състезанието са две проектантски компании – "Пътпроект"ЕООД и "Пътпроект 2000".

Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2 500 000 лева за 3 награди – за първо място – 85%, за второ – 10% и за трето – 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван. Подобно решение беше използвано за обновяването на централна жп гара София.

Експертното жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, ще обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения. Ще се отвори и пликът със списъка и номерата на участниците, чиито проекти са класирани.
АПИ стартира открития конкурс за "Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ "Струма", лот 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво пратно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км" през ноември 2016 г. До крайния срок - 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ "Струма" в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на гр. Кресна - част от дясно платно.

Експертно жури
• проф д-р инж. Румен Миланов, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
• проф. д-р инж. Валентин Николов, представител на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков";
• инж. геолог Радослав Върбанов, представител на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски";
• проф. д-р Дилянка Безлова, представител на Лесотехническия университет, София;
• проф. Вълко Бисерков, представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
• арх. Петър Диков, представител на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура";
• инж. Иван Атанасов, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
• инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара "Пътища";
• инж. Мирослав Мазнев, представител на Камарата на строителите в България;
• инж. Петко Табаков, представител на Българска браншова асоциация "Пътна безопасност";
• Веселин Грозданов, представител на Клъстър "Зелен Транспорт";
• инж. Елена Асенова, главен експерт в Дирекция ОППО в Агенция "Пътна инфраструктура";
• Станислава Костова, главен юрисконсулт в Дирекция ОППО в Агенция "Пътна инфраструктура";
Резервни членове на журито са:
• Доц. д-р инж. Чавдар Колев, представител на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков";
• проф. дгн. инж. Михаил Гълъбов - представител на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg