Регистрация

Подготвят старта на проект "Яденица"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.04.2017, Автор: Милена Василева
[1005 прочитания]
Яз. "Яденица" ще се намира в източната част на Рила, на 21 км до гр.Белово 6 км до "Юндола", на 7.5 км от ПАВЕЦ "Чаира", разположен на река Яденица, на 600 м преди сливането ѝ с река Юндолска.

Яз. "Яденица" ще се намира в източната част на Рила, на 21 км до гр.Белово 6 км до "Юндола", на 7.5 км от ПАВЕЦ "Чаира", разположен на река Яденица, на 600 м преди сливането ѝ с река Юндолска.
Фотограф: НЕК

До 3 май събират оферти в търга за избор на консултант за "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира". Процедурата е обявена от Национална електрическа компания (НЕК) и е за съгласуване на проектната документация и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите. Продължителността на поръчката е 140 дни. След оценка на инвестиционния проект може да бъде обявен търг за строителство. Финансирането е от грантово споразумение с Изпълнителна агенция "Иновации и мрежи" (Агенцията, INEA към ЕК). Отварянето на офертите ще стане в 11 часа на 4 май 2017 г.
Паралелно беше обявена процедура за финансов анализ и оценка на риска на същия обект - увеличаване на обема на долния изпускател на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира" (Проект "Яденица"). В състезанието участва "Инфрапроект консулт", ценfовите оферти са отворени на 29 март 2017 г. Срокът за изпълнение на дейността е 90 дни. Финансирането отново е от грантово споразумение с Изпълнителна агенция "Иновации и мрежи" (Агенцията, INEA към ЕК).

Проектът за язовир "Яденица", който може значително да увеличи капацитета на работа на най-голямата балансираща мощност в Югоизточна Европа – ПАВЕЦ "Чаира, е на повече от 13 години.
През 2015 г. той отново се пробуди. НЕК обяви обществена поръчка за актуализация на работния проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира". Процедурата включва и втори етап, който предвижда упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на проект за експлоатация. Стойността на поръчката беше 3.57 млн. лв., като 50% от средствата за цялостното доизграждане на язовир "Яденица" ще бъдат финансирани с европейски средства.
На 25 април 2015 г. влезе в сила споразумението между НЕК и Изпълнителна агенция "Иновации и мрежи" към Европейската комисия, с което бяха отпуснати 3.213 млн. евро за разходите за обновяване на оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), за проект и за получаване на разрешително за строеж на язовира.
През април 2016 г."Свеко Енергопроект" спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица. За ефективното използване на ХК "Белмекен - Сестримо - Чаира" е необходимо увеличаване обема на долния изравнител на каскадата. Етапите на проектантската дейност бяха два:
І етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект:
"Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира"
IІ етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация
Схемата за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" предвижда изграждането на язовир в съседния водосбор и на котата на яз. "Чаира" и свързването му с последния чрез съединителна напорна деривация. Така образуваната система от скачени съдове ще позволи да се прехвърлят гравитачно води от единия в другия изравнител. Системата от скачени съдове между двата язовира дава възможност за непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим в продължение на 22 часа.

Яз. "Яденица" ще се намира в източната част на Рила, на 21 км до гр.Белово 6 км до "Юндола", на 7.5 км от ПАВЕЦ "Чаира", разположен на река Яденица, на 600 м преди сливането ѝ с река Юндолска.
Още за проекта четете в дигиталната система за проекта pds.bg.

-
Фотограф: НЕК

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg