Регистрация

Николай Иванов, председател на ББАПБ: Средствата, които се влагат в пътна безопасност са инвестиция, а не разход

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.04.2017, Автор: Светла Добрева
[535 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Необходима е силна политическа воля и разбиране от страна на централната и местната власти, че средствата, които се влагат в пътна безопасност са инвестиция, а не разход. Експерти, вкл. и от Световната банка, са изчислили, че направените капитални вложения се възвръщат от 5-7 пъти още на първата година под формата на спестени пари от лечение и изплатени обезщетения на жертви и пострадали от ПТП.  Затова пътната безопасност трябва да стане основен приоритет,  да се засилят отговорностите на институциите и обучението на подрастващите. Това обяви д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ при откриването на Третата годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", организирана от организирана от Българска браншова асоциация "Пътна Безопасност" /ББАПБ/, съвместно с Българска браншова камара "Пътища" на 20-21 април в Хисаря. Основен акцент на Форума бе поставен върху икономическото измерение и въздействие на пътната безопасност върху общественото развитие и кардиналната промяна на досегашното мислене по отношение на мобилността и пътната инфраструктура. Конференцията събра на едно място представители на държавната администрация, представители на европейски и български институции и неправителствени организации, собственици и управители на фирми занимаваши се с пътна безопасност, така и пътно-строителни фирми, научни работници, преподаватели в университети, експерти и специалисти.

Статистиката, която чуваме от МВР за жертвите и пострадалите от ПТП всяка година е  доста тъжна. Тя, разбира се може да се промени, ако цялосто общество осъзнае, че човешкият живот и здравето са най-важни, и че отговорността за безопасността на движението по пътищата e споделена между участниците в движението, проектантите и строителите на пътища, пътните агенции, производителите на автомобили и пр., т.е. между всички, които са пряко или косвено включени в движението по пътищата, подчерта Николай Иванов. Ние, като Браншова асоциация по пътна безопасност предлагаме в най-краткосрочен план да се направи преглед и актуализация на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г., с оглед въвеждане на всички европейски и световни новости. Необходимо е и приемане на Проект "Визия Нула" в унисон с приетата в Швеция през 1997 г., въз основа на подхода към нулева смъртност, коментира председателят на ББАПБ.  

Приветствие до участниците отправи зам.-министърът на транспорта Георги Тодоров, който изтъкна, че пътната безопасност е един от най-сериозните проблеми на съвременното ни общество и намаляването на ПТП е основно предизвикателство, стоящо пред България. Той заяви, че МТИТС води активна политика в тази посока, и посочи, че вече е готова новата система за контрол на теоретичните изпити за шофьори.

Комисар Бойко Рановски от главна дирекция "Национална полиция" в МВР представи основните насоки в работата на сектор "Пътна полиция" за подобряване на безопасността на движение по пътищата. Сред по-важните от тях са: въвеждане на нови автоматизирани технически средства за контрол и изграждане на единен център за обработка на нарушенията; развитие на информационните системи на пътната полициа; изпълнение на мерките от Плана за превенция и противодействие на корупцията в системата на МВР и пр.

Инж. Пирин Пенчев, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че трагичният инцидент в тунел "Ечимишка" е поставил като приоритет на АПИ през 2017 г. – осигуряване на безопасността на пътните съоръжения по републиканската пътна мрежа. Сигурността на пътуващите и въпросите, които всички граждани вече си задават при преминаване през тунели и под мостове, ни задължават да насочим усилия и средства в подобряване на тяхното състояние (виж подробен материал по темата).

Проект "Визия Нула за България" представи инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП. В основата на "Визия Нула", създаден преди 20 години в Швеция, стои принципа - никой не бива да загива или да бъде тежко нараняван при използване на пътната мрежа. Като политика концепцията е приложима на национално, регионално и локално ниво. Визия Нула е заложена в Бялата книга за транспорта на ЕС към хоризонт 2050 г. Тя е приета като политика по безопасност на движението в много европейски страни, и се прилага в много градове по света.  
-
Фотограф: Градът.бг

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg