Регистрация

Инж. Пирин Пенчев, член на УС на АПИ: За ремонт и привеждане в нормативна експлоатационна пригодност на тунелите са необходими над 150 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.04.2017, Автор: Светла Добрева
[395 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Трагичният инцидент в тунел "Ечимишка" определи приоритета на АПИ през 2017 г. – осигуряване на безопасността на пътните съоръжения по републиканската пътна мрежа. Сигурността на пътуващите и въпросите, които всички граждани вече си задават при преминаване през тунели и под мостове, ни задължават да насочим усилия и средства в подобряване на тяхното състояние. Това обяви инж. Пирин Пенчев, член на Управителния съвт на Агенция "Пътна инфраструктура" по време на Третата годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", организирана от Българска Браншова Асоциация "Пътна Безопасност" и Българска Браншова Камара "Пътища" на 20 и 21 април в Хисаря.

През 2017 г. за ремонти, възстановяване и подмяна на пътни принадлежности са предвидени 27,5 млн. лв. По РПМ има 34 тунела и 3774 броя мостове с отвор над 5 м, като общата площ на мостовите съоръжения възлиза на 1 880 000 кв. м. Половината от тунелите са квалифицирани от Института по пътища и мостове с умерен до висок риск от инциденти, а над 200 от мостовете са в критично състояние и имат нужда от спешен ремонт. Това показват докладите от тазгодишната инспекция за състоянието на пътните съоръжения по РПМ.

Състоянието на тунелите
Проверката, възложена от АПИ на всички 34 тунела по републиканските пътища, показва, че 16 съоръжения са с умерен и висок риск за инциденти. Недобро е състоянието на двата тунела край Велико Търново, на обходнияпът на Ловеч, "Витиня", "Ечемишка" и "Топли дол" на АМ "Хемус". Тунелът при Ловеч предстои да бъде ремонтиран по проект, финансиран по ОП "Региони в растеж", както и тунел "Кривия" на път I-1 и тунела в Кресненското дефиле. Той обясни, че част от мерките по обезопасяване на съоръженията се изпълняват чрез Програмите за текущ ремонт. За ремонт и привеждане в нормативна експлоатационна пригодност на тунелите за 2017 и 2018 г. са необходими над 150 млн. лв. За по-голяма част от тунелите комисията е установила пукнатини, нестабилни парчета бетон и участъци, в които са открити хидроизолацията и армировката или са компрометирани. Установена е корозия по елементи от стоманената конструкция в тунелните тръби. В някои от тунелите липсва дренаж за отвеждане на запаличи токсични течности от вътрешността. Не функционират евакуационното осветление и резервните електрически захранвания. Установено е несъответствие на съществуващото водоснабдяване за пожарогасене и пожароизвестяване и съществуващите затова наредби. Констатирано е неработещо видеонаблюдение. На тунелите, за които е наложително укрепване на конструкцията, ще се пристъпи към възлагане на проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи.

Инспекцията на мостовите съоръжения
показва, че в добро до задоволително състояние са 3 563 съоръжения на републиканската пътна мрежа. Критично е състоянието на 211 моста. Индикативната стойност на необходимите строително-ремонтни работи възлизат на над 150 млн. лв. с ДДС. Към момента в програмите на АПИ са предвидени 12 млн. лв. за ремонт на 13 съоръжения и ново строителство на 3 моста. При осигурено финансиране АПИ има готовност до края на 2017 г. да стартира процедури за инженеринг на още 18 съоръжения.
До 2019 г. на останалите 177 моста е необходимо да бъде направено обследване, изготвяне на технически паспорт и проектиране, за което са необходими близо 685 млн. лв. с ДДС. 

Необходимо е да се обърне внимание и на по-дребните на вид мерки за пътна безопасност на съоръженията – поставяне на знаци за спазване на дистанция преди и след тунелите, маркировка за мъгла в аварийната лента на автомагистралите, рекламирана постоянна радиочестота за състоянието на РПМ, трафика и метеорологичната прогноза, монтиране на интелигентни информационни системи по всички автомагистрали и високопланинските проходи, изкуствено намаляване на габарита на пътните платна с 25 см в участъци с концентрация на ПТП.

Инж. Пирин Пенчев предложи в структурата на АПИ да се създаде нова дирекция "Пътна безопасност", която да координира и контролира пътната безопасност във всички дейности на Агенцията.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg