Регистрация

Приоритети на регионалното министерство до 2021 година

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.05.2017, Автор: Инфраструктура.бг
[755 прочитания]

Фотограф: Цветелина Белутова

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи приоритетите в работата на министерството за настоящия четиригодишен мандат на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. В заседанието участваха също заместник-министрите Деница Николова и Малина Крумова.

- През този мандат няма да правим толкова чести промени в Закона за устройство на територията, а ще се насочим към по-сериозни, които да доведат до облекчаване на процедурите в инвестиционния процес, заяви регионалният министър.

- Акцент в работата на ведомството ще бъдат изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 и подготовката за следващия програмен период.

- Приоритетни ни са подобряване на състоянието на съществуващата пътна инфраструктура и изграждането на нови отсечки с цел повишаване на безопасността на пътищата. Важни са завършването на АМ "Струма", строителството на АМ "Хемус", направленията Видин – Монтана – Враца – Мездра, както и Русе – Велико Търново – тунел под връх Шипка, магистралата София – Калотина и ремонтът на старите участъци на магистралите "Тракия" и "Хемус".

- Въвеждането на смесената електронна система за заплащане на пътни такси е социално справедлив модел, който още първата година след внедряването си ще осигури приходи в размер на над 700 млн. лв. Така пътният сектор ще бъде първият, който ще има възможност да се самофинансира, подчерта министърът.

- Николай Нанков запозна депутатите с процеса на реформиране на ВиК отрасъла в страната и идеята за създаване на фонд, който да финансира водна инфраструктура в малки населени места, които няма да имат достъп до европейско финансиране. Той информира, че до края на годината трябва да бъдат изготвени апликационните форми, с които ВиК операторите в 14 консолидирани територии ще кандидатстват за финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", а през следващата година ще започнат тръжните процедури за избор на изпълнители на проектите. Работи се по изграждането на три язовира за питейна вода в страната, но в дългосрочен план трябва да се заложи строителството и на нови водоснабдителни съоръжения, подчерта министърът.

- Като приоритетна Нанков определи и работата по оптимизирането, доразвиването и продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като ще се въведат процедури и системи за мониторинг и осигуряване на по-висока прозрачност на изпълнението й.
- С прехвърлянето на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта се повиши покритието на територията на страната, но ще работим за подобряване на възможността за по-бързо и лесно отстраняване на несъответствията в кадастъра, информира регионалният министър.
- Като други свои приоритети Николай Нанков определи още завършването на изработването на устройствените планове на общините, превенцията на свлачищните процеси в страната и повишаване на контрола в строителството.
- Изпълнението на финансовите инструменти, пълното усвояване на ресурса на ОП "Региони в растеж" при необходимото ниво на контрол ще бъдат водещи в работата на заместник-министър Деница Николова. Тя съобщи, че до края на годината ще се работи активно по отношение на деинституционализацията на възрастни хора, довършване на преидинвестиционното проучване съвместно с Министерство на здравеопазването за реализацията на проекта, който ще подкрепи спешната помощ, както и че предстои обявяване на нови покани за набиране на проектни предложения по програмите за териториално сътрудничество. Николова подчерта, че ще се работи за повишаване на стратегическите документи в областта на регионалното развитие, като ще се анализира дали те са адекватни на състоянието му в момента.

- Заместник-министър Малина Крумова обяви, че ще постави необходимият фокус върху максимално ефективното използване на европейския ресурс за ВиК проекти, така че състоянието на инфраструктурата, работата на операторите и получаваните от гражданите услуги да са с необходимото качество. Цялостното подобряване на качеството на сградния фонд в страната, заедно с прилагането на политика за опазване на околната среда и намаляване на енергийното потребление в страната ще бъдат другите приоритети в работата й, съобщи още тя.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg