Регистрация

Отворени са офертите за рехабилитацията на 48 км пътища за над 35 млн. лв. по ОПРР

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.05.2017, Автор: Инфраструктура.бг
[741 прочитания]

Фотограф: Анелия Николова

Отворени са офертите за избор на изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Основно ще се ремонтират близо 9 км от път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре - обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг - Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана. Общата индикативна стойност на трите отсечки е над 35 млн. лв. без ДДС. За първа позиция участват 8 кандидата, за втора - също 8, а за трета - 9.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:
За обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч, кандидатите са осем:
- Обединение "Троян - Кърнаре", в което участват: "Автомагистрали – Черно море" АД и "Инфрастроежи" ООД;
- "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД;
- ДЗЗД "Евро Пътища 2016", в което са: "Джи Пи Груп" АД и "Контратас Иглесиас" АД;
-"Агромах" ЕООД;
- Обединение "Геопът-1617", с участници: "Геострой" АД и "Пътстрой-92" АД;
- "Регионални пътища 2017" ДЗЗД, в което са: "ПСТ Груп" ЕАД, "Пътстрой – Ловеч" ЕООД, "ОРС – Инфраструктура" ООД и "ПСТ Плевен" ЕООД;
- "Трейс Груп Холд" АД.

За обособена позиция 2 – Лот 17 Път III-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен, кандидатите са 8:
- "Виагруп" ЕООД;
- ДЗЗД "Пътища Запад", в което участват: "Ратек", "Команс 2000" АД, "Автомагистрали – Черно море" АД;
- ДЗЗД "Евро Пътища 2016", в което са: "Джи Пи Груп" АД и "Контратас Иглесиас" АД;
- Обединение "Геопът-1617", в което са: "Геострой" АД и "Пътстрой-92" АД;
- Обединение "Лот 17 – Чомакомци", в което са: "Гарант-90-Цонев и сие" ООД, "ГБС Инфраструктурно строителство" АД и "Инмат София" ЕООД;
- ДЗЗД "Региони в растеж 2016", с участници: "Автомагистрали Хемус" АД и "Инжстрой инженеринг" ЕООД;
- "Регионални пътища 2017" ДЗЗД, в което са: "ПСТ Груп" ЕАД, "Пътстрой – Ловеч" ЕООД, "ОРС – Инфраструктура" ООД и "ПСТ Плевен" ЕООД;
- "Трейс Груп Холд" АД.

За обособена позиция 3 – Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана, кандидатите са 9:
- "Пътища Пловдив" АД;
- Консорциум "Страбаг" ДЗЗД, в което са: "Щрабаг" ЕАД и "Страбаг - клон България" КЧТ;
- "Пътинженеринг – М" АД;
- ДЗЗД "Региони в растеж 2016", с участници: "Автомагистрали Хемус" АД и "Инжстрой Инженеринг" ЕООД;
- Обединение ДЗЗД "Монтана Иглесияс – Лот 18", в което са: "Контратас Иглесиас" АД, "Брилянт Слънчев бряг" ООД;
-"Каро – Пътстрой" ДЗЗД, с участници: "КАРО Трейдинг" ООД и "Пътстрой – 92" АД;
- Обединение "Лот 18 – Монтана", в което са: "ГБС Инфраструктурно строителство" АД и "Гарант 90 – Цонев и Сие" ООД;
- "Трейс Груп Холд" АД;
-"Мегаинвест-холд" ЕООД.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg