Регистрация

Раднево е вече с нова пречиствателна станция

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.05.2017, Автор: Светла Добрева
[458 прочитания]

Фотограф: МОСВ

Приключи строителството на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Раднево. Проектът стартира през първия програмен период, но поради забавяне беше фазиран и за довършването му бяха предоставени 5,3 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Град Раднево има пречиствателна станция, строена през 60-70-те години на миналия век. Анализите обаче показаха, че реконструкцията й е нецелесъобразна, затова се реши да бъде изградено ново пречиствателно съоръжение с най-модерна технология за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Изпълнител е ДЗЗД "Виам Строй" - София, с водещ партньор "Водстрой 98".

Общият размер на инвестицията по двете фази на проекта е 37,54 млн. лв. Без осигурените по ОПОС 2014-2020 близо 5,3 млн. лв., общината трябваше да ги задели от бюджета си.

По интегрирания воден проект на Раднево са изградени канализационна мрежа с дължина 17,23 км и 16,84 км водопроводи.

Чрез новата ВиК инфраструктура се подобрява качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на над 1500 души. Очакваното обслужвано население от новата пречиствателна станция е над 13 140 жители.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg