Регистрация

Заданието за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада "Св. Неделя" се "спъна" в транспортната схема за зоната

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 27.06.2017, Автор: Милена Василева
[2449 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията разтледа Заданието за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя" в София. Идеята беше да се направи цялостна реконструкция на пространството, заключено в територията между църквата "Св. Неделя", Духовната семинария и хотел "Балкан". Основен проблеми там са достъпът до хотела и до църквата, експонирането на съществуващата археология и решението дали да има автомобили и трамваи в зоната, до каква степен тя да бъде пешеходна. Преди представянето на разработката аудиторията беше запозната с резултатите от анкета за сърцето на София. Заседанието откри арх. Здравко Здравков, главен архитект на София.
Възложител на заданието за конкурса е НАГ, а изпълнител - УАСГ-ЦНИП ЕООД, Архитектурен факултет, Катедра "Градоустройство". В авторския екип влизат: ръководител екип - доц. д-р арх. Валери Иванов, доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. М. Ташева, доц. д-р арх. Ясен Кьосев, гл. ас. д-р арх. В. Златинова, гл. ас. д-р арх. В. Чангулев, гл. ас. д-р урб. Мутафчийска, гл. ас. д-р урб. А. Буров и ас. урб. В. Симеонова.

Площадното пространство около "Св. Неделя" - катедралният храм на Софийската митрополия, е неотменима знакова част от исторически развилата се система от публични пространства в центъра на града. Разположено в самото сърце на София, непосредствено до пресечната точка на основните направления на древния римски град (Decumanus Maximus и Via Principalis), и носило различни имена във времето (Коручешме, "Свети Крал", "Света Неделя") то е съхранило паметта за древна и най-нова история, и е запазило до днес своята жизненост и привлекателостта си за жителите на милионния столичен град и за неговите посетители. Това го прави ключово важно пространство за настоящето и бъдещето на град София и определя спецификата на предизвикателствата пред едно негово обновяване, което да съхрани и културната му и пространствена идентичност, като същевременно откликне на комплексните изисквания към функционалността и качествата на съвременната градска среда е записано в разработката на УАСГ-ЦНИП.

Настоящият конкурс има за цел разработването на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя" в гр. София, който да открои културните измерения на градския процес и да се базира върху уважение към "духа на мястото", на централното, символно живо публично градско площадно пространство около едноименния православен храм, като обоснове и приложи интегриран подход, който:
- да съхрани неговата културна и пространствена идентичност – характера му на централно и представително, но и достъпно, приобщаващо и демократично градско пространство;
- да създаде условия за развитие на неговата функционална и пространствена структура в унисон със съвременните изисквания за енергийна и ресурсна ефективност на градските процеси, за гарантиране на безопасна и здравословна градска среда, както и за оптимизиране на натиска на града върху заобикалящата го природна среда;
- да се постигне баланс в натоварването на пространството с транспортни потоци, развиването на успокоени зони и обвързването на показателите за комфорт с показателите за функционална ефективност на пространството;
- да преосмисли самия процес на градско планиране в съответствие с постановките за включването на градските общности в процеса на пространствено планиране.
-
Дефиниране на обхвати на проекта
Фотограф: УАСГ-ЦНИП

Анкетата, представена от доц.д-р Александър Цветков, показа, че Мястото се свързва с църквата "Св. Неделя", че очакванията на анкетираните са там да има зеленина, места за сядане, тишина, да бъде пешеходна зона, но заедно с това е добре да се запазят удобните транспортни връзки там, а Мястото да се насити с културни събития.

Заданието (pdf - 139 Mb), представено последователно от доц. д-р арх. Валери Иванов и доц. д-р арх. Ясен Кьосев включи всички необходими части и според присъстващите на обсъждането е много професионално направено.
-
Фотограф: Инфраструктура.бг

По отношение на транспортната схема авторите на заданието предложиха 2 сценария на симулация на движение.
Сценарий А:
Без движение по бул. Мария Луиза в участъка ул. Алабин - бул. Тодор Александров и бул. Тодор Александров - ул. Екзарх Йосиф, по бул. Александър Стамболийски от ул. Лавеле до бул. Мария Луиза (пл. Св. Неделя), както и по ул. Съборна между ул. Княз Александър I и ул. Леге;
Движение на автомобили с осигурен режим на достъп до храм Св. Неделя, хотел Шератон и др. (връзка ул. Съборна - бул. Мария Луиза - бул. Тодор Александров);  Намалено автомобилно движение (чрез мерки за транспортно успокояване - ограничаване на скоростта (до 30 km/h), намаляване на времето за преминаване на автомобили през кръстовището на бул. Ал. Стамболийски и бул. Христо Ботев (в двете посоки по бул. Ал. Стамболийски) и др. мерки).
Сценарий Б:
Без автомобилно движение по източната част от платното на бул. Мария Луиза в участъка ул. Алабин - бул. Александър Стамболийски, както и по ул. Съборна между ул. Княз Александър I и ул. Леге;
Движение на автомобили с осигурен режим на достъп до храм Св. Неделя, хотел Шератон и др. (връзка ул. Съборна - бул. Мария Луиза), както и до Министерство на културата (връзка ул. Лавеле);
Намалено автомобилно движение (чрез мерки за транспортно успокояване - ограничаване на скоростта (до 30 km/h), намаляване на времето за преминаване на автомобили през кръстовището на бул. Александър Стамболийски и бул. Христо Ботев (в двете посоки по бул. Ал. Стамболийски) и бул. М. Луиза и бул. Тодор Александров, еднопосочно движение по северната част от платното на бул. Александър Стамболийски и по западната част от платното на бул. М. Луиза и др. мерки).

Архитектурната и инженерната колегия на Столична община е на мнение, че Столична община следва да даде транспортно решение за зоната, с което след това да се съобразят проектантите-автори на заданието.
Арх. Георги Бакалов, САБ, е на мнение, че в "тази част (транспортната - бел. ред.) градоустройствената задача не е решена".
Арх. Тодор Булев напомни, че "проучването решава широкообхватно задачата, но тя не може да е полезна. Приоритетна е транспортната концепция". Той предложи от общината "да се разработи транспортна концепция в няколко схеми и да се стъпи на една от тях".
Арх. Илиян Николов красноречиво очерта двата транспортни проблема: хотел "Балкан" и паркирането пред него и промяна в генералната транспортна схема на града, което той определи като Гордиевият възел. Негова е препоръката "да се опростят нещата, предвидени в заданието, за да може след това при ясни правила да се премине към изпълним конкурс". Той припомни, че по същите причини – неясно задание и нерешен транспортен проблем за площад "Св. Неделя", се провали предишният конкурс за зоната от 2013 година.
-
Фотограф: Инфраструктура.бг

Арх. Иван Аврамов, КАБ, смята, че заданието следва да бъде двуетапно. Първият етап да покаже възгледите за транспортно-комуникационно решение в центъра на София, а вторият да е за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя" в София.
Виктор Чаушев, СОС, напомни, че някога на площад "Св.Неделя" е бил "трамвайният терминал", добре е този факт да се отбележи чрез някакъв символ, смята Виктор Чаушев.
Гергин Борисов, "Спаси София", напомни, че велотрасетата и трамваите трудно си съжителстват. Той изрази надежда, че няма да се допусне премахване на трамвая и похвали проектантите за предложението да бъдат въведени нощни транспортни линии.

По отношение на археологията
-
Археология - приложение в разработката на УАСГ-ЦНИП
Фотограф: УАСГ-ЦНИП

арх. Иван Аврамов препоръча да се направи цялостен археологичен кадастър, за да се анализира и прецени кои артефакти си заслужава да бъдат експонирани на място и кои не.
-
Археология - приложение в разработката УАСГ-ЦНИП.
Фотограф: УАСГ-ЦНИП

Арх. Аврамов още посъветва да се разгледат внимателно предложенията на участниците в предишния конкурс. Той каза също, че освен премираните има още 20-тина разработки, които също заслужават внимание.

Предложенията на участниците в обсъждането ще бъдат отразени в протокола на експертния съвет, след което авторите на разработката ще се съобразят с тях, стана ясно по време на обсъждането.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg