Регистрация

Търсят изпълнител на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Елхово

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.07.2017, Автор: Светла Добрева
[453 прочитания]

Фотограф: Община Елхово

Община Елхово стартира обществената поръчка за проектиране и строителство на  пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в града. В края на март беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда" на стойност 18 867 785 лв. Община Елхово е един от одобрените бенефициенти по процедурата "Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2". Асоцииран партньор на община Елхово по проекта е експлоатационното дружество "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Ямбол

Строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води, довеждащия колектор и частичната рехабилитация на ВиК мрежата в Елхово трябва да приключат в рамките на 30 месеца. Новата ПСОВ ще обслужва 11 000 жители, 10 347 души ще ползват рехабилитираната водоснабдителна мрежа, а загубите на питейна вода ще бъдат намалени.

Обществената поръчка за инженеринг е разделена на две обособени позиции. Първата е за проектиране и изпълнение на ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея (съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга). Прогнозната й стойност е 12 408 836,96 лв. с  ДДС. Новата пречиствателна станция ще бъде разположена на 21 дка общински имот, който се намира, в непосредствена близост до бившите кравеферми около река Тунджа в град Елхово (Стария път за Тополовград).

Втората обособена позиция е за рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово (съгласно договорните условия на ФИДИК - червена книга). Инвестицията възлиза на 5 396 690,77 лв. с ДДС.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в откритата процедура е 18 август, а отварянето им е насрочено за 21 август в сградата на община Елхово.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg