Регистрация

Пред старт е благоустрояването на квартални зони в Хасково за 3,7 млн. лв. по ОП "Региони в растеж"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.07.2017, Автор: Светла Добрева
[391 прочитания]

Фотограф: Община Хасково

До края на юли община Хасково ще финализира избора на фирми-изпълнители по Проект "Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково", който се реализира по ОП "Региони в растеж". С отпуснтите безвъзмездни средства в размер на 3 713 660 лв. ще бъдат обновени две зони в кв. "Орфей", една зона в кв. "Бадема", а така също и пространството между улиците "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и "Иван Асен", както и детска площадка на ул. "Атон".

За благоустрояване на кв. " Бадема" (Обособена позиция 1) кандидатстват 8 фирми.
Най-ниска офертна цена е предложена от Обединение " За красиво Хасково" с участници "АБ" АД и "Динамик ресурс" ООД - 1 182 472,83 лв. без ДДС при първоначална прогнозна стойност от 1 436 389,19.
В кв. "Бадема" се предвижда реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34 . Планирано е изграждане на алейна мрежа, функционално обогатяване на парковата среда, допълване на растителността с нови дървесни видове, както и преасфалтиране на обслужващите улици и паркинги за автомобили в района. Запазва се детският кът южно от бл.14. Ще се ремонтират всички тротоари. Проектът предвижда различни кътове за отдих с пейки и беседки, детски кът за игра ще има в пространството западно от блок 34. В този район ще бъде изграден и спортен комплекс с фитнес уреди, висилка и тенис на маса. Тенис маси ще има и между блоковете 6 и 14, а игрище за минифутбол с изкуствена трева е от северната страна на блок 12.То ще е оградено с 6 метрова мрежа. Мултфункционално игрище с кошове за баскетбол, бадминтон е предвидено северозапазно от блок 10, то също ще бъде оградено с мрежа. Цялата зона ще бъде озеленена.

За обновяване на междублокови пространства в кв. "Орфей" (Обособена позиция2) са подадени 7 оферти. Най-ниско е ценовото предложение на "ВиК БУНАР" ЕООД - 824 099,14 лв. без ДДС при първоначална прогнозна стойност 997 577,62 лв.
По проекта ще се блогоустрои и пространството между блоковете 28, 33 и 32 в кв. "Орфей". Освен че ще бъдат ремонтирани паркинги, тротоари, улици и алеи, са предвидени кътове за отдих с пейки, детска площадка източно от блок 29. Предвидено е 50 % от съоръженията да се ползват от деца с увреждания. Северно от бл.29 ще е разположен кът за тихи игри с маси с пейки, сенници и каучукова настилка за игра на "ДАМА".
Игрище за минифутбол е планирано южно от бл.32. То е с настилка от изкуствена трева за футболни игрища, оградено е с ограда с мрежа, с височина 6 м. Северно от него са разположени трибуни за зрители, а от запад пейки. Предвидено е изграждане на системи за осветление и поливни системи за зелените площи. Втората зона в квартал "Орфей" е в пространството между блок 30 и блок 34. Всички обслужващи улици и алеи ще бъдат преасфалтирани. Тротоарите ще бъдат ремонтирани. Предвидени са различни кътове за отдих, площадка за игра източно от блок 30. В пространството западно от блок 32 ще има площадка за спорт на открито с висилка и тенис маса. Северозападно от подлеза на бул. "В .Левски" ще бъде разположена беседка, кътове с пейки. Зоната ще бъде с ново осветление и поливна система за зелените площи.

За благоустрояване на зоната между улиците " Одрин" и "Булаир" и детска площадка на ул. "Атон" (обособена позиция 3) най-ниската предложена цена е от "Инфраинжстрой" ЕООД - 457 087,52 лв. без ДДС при максимална прогнозна стойност 570 000,07 лв. Общо са подадени 10 оферти, 2 от които не са допуснати до етап "Отваряне на ценови предложения" заради непредставени документи.
Проектът предвижда реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства, изграждане на алейна мрежа, функционално обогатяване на парковата среда, допълване на растителността с нови дървесни видове, както и изграждане на паркинги за автомобили в района. Ще се ремонтират тротоари и околоблокови алеи.
Оформени са различни кътове за отдих с пейки, пейки с перголи или беседки, където настилката е от необрязан камък. Запазват се основните пешеходни подходи. Обогатява се пространството с нови функционални зони.

Общинска комисия с председател заместник-кмета Велин Балкански извършва аритметична проверка на предоставените ценови оферти и КСС, след което ще излезе с предложение за избор на изпълнители.

Идеята е спестените от обществената поръчка 540 306 лева да бъдат насочени за изграждането на парк в парцела зад ДНА, който бе предоставен от МО на община Хасково. За строителството на парка са определени още и спестените над 3 милиона лева от обществената поръчка за ремонт на образователна инфраструктура /2 училища и 8 сгради на четири детски градини/. Предстои обявяване на конкурс за идеен проект за изграждането на парка.
-
Фотограф: Община Хасково

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg