Регистрация

Подготвят два проекта за нова визия на пешеходната зона в Шумен

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.08.2017, Автор: Светла Добрева
[471 прочитания]

Фотограф: "Морско око"

На 02.08.2017 г. в Община Шумен се състоя заседание на оценителната комисия, която разгледа двата варианта на предпроектни обемно-пространствени проучвания за  новата визия на пешеходната зона на града. Проектите предлагат благоустрояване на участъка от пл. "Кристал" до хотел "Мадара", който е включен като допълнителен обект в инвестиционната програма за реализация на ИПГВР на Шумен по ОП "Региони в растеж". Планираната финансова стойност е 6 195 350 лева ( 5 710 000 лв. – СМР).

В присъствието кмета на община Шумен, заместник-кметове, представители на КАБ и КИИП двата авторски екипа представиха своите концепции, след което работата на комисията продължи на експертно ниво.

В заключение, след проведения "състезателен диалог", обсъждане и оценка на представените предложения, комисията единодушно реши да раздели работата по новия облик на центъра между двата екипа.

Така западната част на пешеходна зона, от х-л "Мадара" до сградата на Военното окръжие, се възлага за следваща фаза на проектиране  на колектива  в състав: арх. Красимир Генов, арх. Николай Симеонов, арх. Даниела Славова, л. арх. Веселин Василев, к. арх. Явор Генов.

Източната част на пешеходна зона, от Военното окръжие до пл. "Кристал", ще се възложи на екипа на архитектите Добрил Добрев, Георги Маринов,  Дарий Аврамов и Камен Добрев.

Процедурите ще се извършат по реда на Закона за обществените поръчки и специализираното законодателство. На базата на направените от комисията изводи община Шумен ще изготви подробно задание за изготвяне на следващите фази на проектиране – идеен предварителен проект и технически проект.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg