Регистрация

Министър Теменужка Петкова: В енергетиката надграждаме постигнатото от предходния период

Акцент в работата на Министерството на енергетиката остава изграждането на междусистемните връзки със съседните държави, които ще дадат възможност да се реализира концепцията за създаване на газоразпределителен център

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.08.2017, Автор: Инфраструктура.бг
[443 прочитания]

Фотограф: Министерство на енергетиката

Гарантиране на енергийна сигурност, продължаване на финансовата стабилност на дружествата в сектора, пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ, продължаване живота и увеличаване мощността на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", реализация на оборудването за АЕЦ "Белене" по най-подходящия, икономически обоснован начин, активна подкрепа за големите горивни инсталации в кандидатстването за безсрочна дерогация от новите екологични норми приети от ЕК, изготвяне на нова Енергийна стратегия – това са основните теми, по които работи Министерството на енергетиката през новия управленски мандат.

Ще гарантираме енергийната сигурност чрез собствен добив и изграждане на междусистемните връзки, подчерта министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която представи пред медиите основните приоритети в управлението на сектор "Енергетика". Тя припомни, че предстои нов проучвателен сондаж в блок Хан Аспарух в дълбоко Черно море, както и стартиране на процедура за блок Терес. Без необходимата инфраструктура няма как да гарантираме диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, стана ясно от думите на министър Петкова. В този смисъл акцент в работата на Министерството на енергетиката остава изграждането на междусистемните връзки със съседните държави, които ще ни дадат възможност и да реализираме концепцията си за изграждане на газоразпределителен център. Енергийният министър подчерта безапелационната подкрепа от страна на Европейската комисия за изграждането на хъб Балкан, която осигури финансиране за предпроектното проучване.

В момента в диалог със Световната банка се доизясняват няколко въпроса, свързани с преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас – референтната цена, която ще бъде въведена, договорите за разлика и по механизма за защита на уязвимите потребители. До края на годината предстои да бъдат подготвени и законодателните промени за въвеждането на пълната либерализация на пазара.

До края на септември трябва да имаме ясна визия за това как ще бъде оползотворено по най-добрия начин оборудването за АЕЦ "Белене", подчерта министър Петкова. Тя отново акцентира върху убеждението на правителството, че проектът може да бъде реализиран само на пазарен принцип - без държавна гаранция и без дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. Предстои активите и пасивите да бъдат обособени в отделна компания, която ще бъде предложена за приватизация в началото на следващата година.

Разработването на нова енергийна стратегия до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. също е сред приоритетните задачи на Министерството на енергетиката. Документът ще осигури ясна визия за развитието на сектора през следващите десетилетия. Министър Петкова подчерта необходимостта от формиране на широк обществен консенсус по темата, който да гарантира устойчивост и предвидимост в развитието на сектора през годините.

В Министерството на енергетиката е създадено координационно звено, което да подпомага големите ТЕЦ-ове в искането им за дерогация от новите завишени екологични норми. Тези централи осигуряват около 40% от електроенергията в страната и продължаването на тяхната работа ще е сериозно предизвикателство пред нас, подчерта енергийният министър.

Задълбочаване на усилията за финансова стабилност в сектора също е една от важните задачи пред екипа на Министерството на енергетиката. През първата половина на 2017 г. държавната енергетика показва много добри финансови резултати – паричният ресурс в дружествата е в размер на 1.184 млрд. лв. и той се поддържа така вече втора година. Националната електрическа компания отчита 27 млн. лв. печалба от оперативна дейност през полугодието. Загубата преди данъци е сведена до 1 млн. лв., за разлика от 94 млн. лв. през 2014 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg