Регистрация

НКЖИ търси експерт за мобилната наземна мрежа по стандарт GSM-R за София - Пловдив - Свиленград

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.09.2017, Автор: Милена Василева
[519 прочитания]

Фотограф: Цветелина Белутова

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" търси консултант за предоставяне на техническа помощ при осъществяване на експлоатационна поддръжка на цифрова мобилна радио-комуникационна мрежа - мобилна наземна мрежа по стандарт GSM-R в жп участъка София - Пловдив - Свиленгрaд. Тя обхваща ежедневен мониторинг, отстраняване на възникнали неизправности, актуализиране на софтуера на системата, ремонт на повредени платки и модули, чрез които се гарантира нормалната експлоатация на системата. Поддръжката на този вид система изисква високо квалифициран инженерно-технически персонал със съответната квалификация и умения. Дейността е в съответствие с правилата за експлоатация и поддръжка на производителя на цифрова мобилна радио комуникационна мрежа GSM-R и съответстват на спецификациите на Регламент (ЕС) 2016/919 на Европейската Комисия. Стойността на поръчката е 11 210 138.00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 месеца. Оферти се получават до 12 октомври 2017 г., ще бъдат отворени в 10 часа на 13 октомври 2017 г. NSS (Network Sub system) е мрежовата подсистема, инсталирана в град Пловдив.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставяне на техническа помощ при осъществяване на експлоатационната поддръжка на цифровата радиокомуникационна система – мобилна наземна мрежа по стандарт GSM-R. Изпълнителят трябва да осигурява следните основни услуги, които следва да са включени в комплексните месечни абонаментни такси: предоставяне на спешен авариен ремонт и аварийно възстановяване на мрежата – при пълно или частично спиране на мрежата/системата 24/7/365; контакти с възложителя за решаване на даден проблем; предоставяне на услуги по ремонт и възстановяване, профилактика, измерване и анализ на радио покритието от всички BTS; анализ на поведението на GSM-R мрежата; инженерни услуги–услуги по хардуерно и софтуерно разширяване на мрежата при изграждане и включване на нови участъци с базови станции и други.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg