Регистрация

АПИ обяви търг за 65.56 км в три пътни лота за 44.364 лв. с финансиране по ОПРР

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 03.11.2017, Автор: Милена Василева
[819 прочитания]

Фотограф: Анелия Николова

 Агенция "Пътна инфраструктура" обяви търг за 65.558 км третокласни пътища, включени в лот 24 - път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, лот 25- път IІІ-109 І-1 – Мелник и Лот 26-път III-507 Кърджали-Мост-Манастир с финансиране от ОП "Региони в растеж" 2014-2020. Трите лота представляват 3-те позиции в търга на обща стойност 44 363 981 лв. без ДДС, или 53 236 777 лв. с ДДС. Срокът за завършване на ремонта е 15 месеца.
Оферти се получават до  4 януари 2018 г., ще бъдат отворени на 5 януари 2018 г., в 14 часа. Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта", която се определя от "оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Общата комплексна оценка се определя по формулата Ккомплексно = П1 + П2, където: П1 – Оценка по финансов показател и П2 - Оценка по технически показатели.


Лот 24 "Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян".
-
Път Смолян - Стойките - Широка лъка

Фотограф: Община Смолян

Участък 1: от км 8+225.53 до км 11+557.32. Началото на участъка е 14 м преди триклонно-ляво кръстовище с местен общински път за с. Мугла. Трасето преминава само през Смолян.
Участък 2: от км 26+600 до км 50+484.86. Краят е начало на реконструиран участък, свързано с изместване на път III-866 Девин – Михалково поради строителството на язовир "Цанков камък". Трасето преминава през четири населени места: с. Стойките, с. Широка лъка, с. Беденски бани, гр. Девин. Пътят е предназначен за натоварване 10 тона на ос.
Пътят е клас III, теренът е планински, габаритът е променлив Г9 - Г10,5, проектната скорост е 40 км в част за участък 1, а за участък 2 е между 40 и 60 км в час.
В целия участък има 4 големи съоръжения: при км 35+355,15; км 37+645,30; км 39+335,92; км 40+703,98. Пътните кръстовища са 8: при км 8+253; при км 8+903; при км 32+435; при км 33+684; при км 40+491; при км 44+633; при км 48+501; при км 50+207.
В участък 1 има съществуваща, единична ограничителна система, комбинирана с парапет, при км 8+312.01, която се запазва. В участъка не се предвижда поставяне на ограничителни системи за пътища поради преминаването му изцяло в град Смолян. В участък 2 се предвижда демонтаж на всички съществуващи ограничителни системи. Предвидено е поставяне на нови пътни знаци и полагане на нова хоризонтална маркировка.
Прогнозната стойност на лот 24 е 23 272 164 лв. без ДДС.

Лот 25
"Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815 е с обща дължина 12,287 км и е в област Благоевград". Началото на пътната отсечка е на 0+528 м от пресичането на път III-109 с път /I-1/ "София – Кулата", а краят е при км 12+815 – в гр. Мелник след стоманобетоновия мост при км 12+786.
-
Пътят за Мелник

Фотограф: Община Мелник

Пътят е клас ІІІ, минава през равнинен до планински габаритът е Г9, поректната скорост е 30-50 км/час, предназнаен е за натоварване 10 тона на ос. Пътят преминава през 4 населени места - с. Спатово, с. Хотово, с. Лозеница, гр. Мелник. Последният извършен ремонт на път III-904 е преди повече от 10 години, като междувременно е извършван единствено текущ ремонт. По трасето има 4 големи съоръжения: мост при км 6+031 – с отвор 9,00 м; мост при км 10+705 - с отвор 10.00 м; мост при км 11+397 над р. Мелнишка - с отвор 3 х 10.00 м –специално за него се предвижда разрушаване на съществуващия и изграждане на нов с необходимия габарит; мост при км 12+786 – с отвор 9.00 м.
Предвижда се  също изграждането на 100 м подпорна стена от км 8+740 до км 8+840 и укрепителни джоб стени с обща дължина 49.26 м.
В участъка попадат  4 пътни кръстовища с общински пътища: при км 0+908 за с. Левуново и с. Ново Делчево; при км 4+044 в с. Спатово – за с. Склаве; при км 8+088 за с. Зорница; при км 10+745 за Виногради и с. Хърсово.
Предвижда се да се сменят съществуващите пътни знаци с нови, ще се изпълни изцяло нова пътна маркировка, напълно ще бъде демонтирана съществуващата и ще се монтира нова ограничителна система.
Стойността на лот 25 е 7 368 660 лв.

Лот 26 "Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109 е с обща дължина 26.054 км, област Кърджали".
-
Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир не е ремонтиран от 80-те години на миналия век.

Фотограф: Община Кърджали

Началото на разглеждания участък е на 55 м от кръгово кръстовище с път I-5 в урбанизираната територия на гр. Кърджали. Краят на участъка е крайната точка на разглеждания участък е при км 26+109, където е началото на Хасковска област при табела на ОПУ – Хасково. Пътят е клас ІІІ, теренът е смесен, габарит  е Г20, Г10.50 и Г9, проектна скорост 40-80 км/час, трасето е предназначено за натоварване  10 т/ос. Рехабилитация и реконструкция не е извършвана от 80-90-те години на миналия век и това определя ремонта на този пътен участък, като приоритетен за областта.  В разглеждания участък са разположени 6 големи съоръжения: при км 1+816, при км 5+030, при км 7+926, при км 14+247, при км 15+835, при км 17+310 и един нов водосток на км 13+337. По трасето има 13 пътни кръстовища - при км 3+350 дясно при край гр. Кърджали; при км 4+405 ляво за с. Седловина и прилежаща автобусна спирка; км 7+601 дясно кръстовище за с. Широко поле и двустранно разположени площадки; км 7+966 дясно кръстовище за с.Звезделина; км 8+128 пътно кръстовище в ляво за село Скалище и асфалтова площадка; км12+051 пътно кръстовище в дясно за с.Висока поляна; км 14+150пътно кръстовище в ляво с път III-5071 за с. Висока поляна; км 16+378 пътно кръстовище в дясно с път III-5072 за с. Переперек и асфалтов път вляво; км 20+600 пътно кръстовище вдясно за с. Добриново; км 22+648 пътно кръстовище вляво за с. Черньовци; км 22+957 пътно кръстовище вдясно за с. Бащино; км 23+430 асфалтов път в ляво за с. Мост; км 23+470 път KRZ 1296 вдясно за с. Виница.
Състоянието на съществуващите пътни знаци е сравнително добро. Сигнализацията се нуждае от актуализация и допълване с нови пътни знаци. Маркировката е износена и има нужда от актуализация. Почти всички стоманени предпазни огради са изключително ниски, деформирани от пътно-транспортни произществия, корозирали. Проектът предвижда изграждане на 3 армонасипни стени върху част от старите консолидирали се вече пътни насипи.
Стойността на лот 26 е 13 723 157 лв. без ДДС.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg