Регистрация

АПИ инвестира 2.2 млн. лв. без ДДС в пътна връзка в град Троян и нов мост над р. Бели Осъм

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 03.11.2017, Автор: Милена Василева
[461 прочитания]

Фотограф: Община Троян

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви търг за  "Изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение". Стойността на строителните работи е 2 200 000 лв. без ДДС или 2 640 000 лв. с ДДС. Срокът за строителство е 12 месеца. Оферти се получават до 11 декември 2017 г., ще бъдат отворени в 15:00 часа на 12 декември 2017 г.

Път II-35, след входа на гр. Троян, преминава по тясна, на места с малки радиуси на кривите улици, в близост до центъра на града. Това обуславя опасност от транспортни произшествия, замърсявания с вредни газове, високо ниво на шум и други вредни условия. Необходимо е да се намерят алтернативни решения за трасето на Път II-35 в района на гр. Троян. По път III-357 има съществуваща подпорна стена, която следва да се развали в обсега при подхода към пътната връзка.

Участък от км 0+000 до км 0+154.28 - Нова пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 и мост над р. Бели Осъм. В този участък се предвижда изграждане на нова пътна връзка и нов мост над р. Бели Осъм. Новата пътна връзка е II клас, проектната скорост е 50 км/ч, габаритът е общо 16.50 м. Новият мост над р. Бели Осъм е приведен в съответствие с Еврокод. За да се осигури проектната ширина на профила на корекцията под новия мост - 40.0 м, общата дължина на моста е 43.20 м. Съоръжението е триотворно с осови отвори 12.75+17.10+12.75 м.

Участък от км 74+602.86 до км 74+749.88 - път II- 35 (ул. ,,Васил Левски"): В този участък се предвижда рехабилитация на път II-35 от входа на гр. Троян (посока Център гр. Троян). Габаритът на улицата е променлив.

Участък от км 1+400.39 до км 1+690.39 - път III-357 (ул. ,,Крайречна"): В този участък се предвижда реконструкция на път III-357 (посока Орешака). Габаритът на улицата е общо 16.00 м.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg