Регистрация

Четири компании в търга за ремонт на път Момчилград - Крумовград - Ивайловград за 18.3 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.11.2017, Автор: Милена Василева
[483 прочитания]

Фотограф: Община Момчилград

Четири са компаниите, които се състезават за "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" в областите Кърджали и Хасково, разделен в две позиции. Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Структурните фондове на ЕС по Програмата за сътрудничество "INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020" и републиканския бюджет. Общата стойност на целия проект е 18 309 505 лв. без ДДС. Само една компания изграе за двете позиции, останалите – само за позиция 2, която е и на по-голямата стойност от 15 474 518 лв. без ДДС. За първата позиция са предвидени 2 834 987 лв. без ДДС.

Участници в търга
-ДЗЗД "Източни Родопи – 3", съставено от "Пътстройинженеринг"АД, "ПСК Виастрой" ЕООД, "Пътища" АД, "БКС – Горна Оряховица" АД и "Атлас-Балкан" ООД – за позиция 1 и за позиция 2.
-"Трейс Груп Холд" АД – за позиция 2.
-"Обединение "Път II 59", съставоно от "Джи Пи Груп" АД и "Контратас Инглесиес" АД с подизпълнител "Контрол Консулт 96" ЕООД – за позиция 2.
- ДЗЗД "Пътища Брилянт Инженеринг 2017", в което попадат "Пътища Пловдив" АД, "Брилант – Слънчев браг" ООД, "Агромах" ЕООД, "Водно строителрство – Благоевград" АД, и "Алфа Адвайс" ЕООД и "Друм Консулт"ЕООД - наето трето лице. – за позиция 2

Обособена позиция № 1 е "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали". Стойността на позицията е 2 834 987 лв. без ДДС. Предвидена е рехабилитация на около 5.9 км и изграждането на две нови бетонови подпорни стени с обща дължина около 25 м. Срокът за изпълнение е 8 месеца.
Обособена позиция № 2 е "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково". Дължината на участъка е 26.42 км. Стойността на позиция 2 е 15 474 518 лв. без ДДС . Срокът за изпълнение е 14 месеца. На пътния участък ще бъдат изпълнени два типа реконструкция на настилката: пълна реконструкция в населените места гр. Крумовград и с. Полковник Желязово и"студено рециклиране" в останалите участъци. Студено рециклирания пласт ще бъде с дълбочина 30 см. Има пътен участък върху висок насип от км 37+146 до км 37+246 и водосток на км 37+188. В този участък по пътя са възникнали значителни деформации. При км 37+188 има съществуващ тръбен водосток с диаметър ф800 и дължина 140 м, който е запушен.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg