Регистрация

15 млн. лв. за изграждане на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води в Чирпан

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.11.2017, Автор: Светла Добрева
[612 прочитания]

Фотограф: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Чирпан Кичка Петкова подписаха договор за безвъзмездна помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащи колектори в града.

С изграждането на новата станция ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води от територията на Чирпан преди заустването им в р. Текирска, приток на Марица. Това ще повлияе пряко върху опазването и подобряването на състоянието на водите във водните обекти.

"Отдавна се подготвяме за този проект и вярвам, че до две години ще приключим с изпълнението на всички дейности по него", каза по време на подписването Кичка Петкова. Министър Димов пожела успешна реализация на проекта.

Строителството на ПСОВ на гр. Чирпан и довеждащи колектори се финансира по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2" на ОП "Околна среда" 2014-2020. Общият размер на инвестицията е 15 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на почти 11 млн. лв.

Проектният капацитет на пречиствателната станция е 19 641 еквивалент жители. Довеждащите колектори от канализационната мрежа ще осигурят включване на приблизително 70% от населението на града към ПСОВ – Чирпан. Подготовката на инвестиционния проект беше осъществена с техническа помощ по ОП "Околна среда" 2007-2013 на стойност 1 351 452,00 лв.

С изпълнението на проекта ще се постигне съответствие с изискванията за пречистването на градските отпадъчни води и за изпълнението на ангажиментите на община Чирпан към националната политика в областта на околната среда.

Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 30 месеца. Предстои община Чирпан да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на ПСОВ и довеждащите колектори.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg