Регистрация

Обявиха търга за жп проекта София – Волуяк за 170.5 милиона лева

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.11.2017, Автор: Милена Василева
[1261 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви търга за проектиране и строителство на модернизацията на коловозно развитие на Централна жп гара София и жп участък Централна гара София – Волуяк за проект "2014-BG-TMC-0133-W- развитие на жп възел София: жп участът София-Волуяк. Стойността на поръчката е 170 500 000 лв. без ДДС. Продължителността на строителството е 42 месеца. Проектът е по Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2014/1048666 за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за Свързване на Европа (МСЕ) – Сектор "Транспорт" сключен между ДП НКЖИ и ИА за иновации и мрежи. Оферти се подават до  1 февруари 2018 г. Ще бъдат отворени в 10: 00 часа на 2 февруари 2018 г. в НКЖИ.

Модернизацията  на жп линията от гара София до гара Волуяк включва следните дейности:
- Изготвян на работен проект за Централна жп гара София;
- Изготвяне на технически и работен проект за междугарието Централна гжп гара София – гара Волуяк, включително гара Обеля и гара Волуяк;
- Модернизация на коловозното развитие и контактактната мрежа в Централна жп гара София;
- Модернизация на коловозното развитие и контактната мрежа в гара Волуяк;
- Строителство на нова гара Обеля с 6 броя електрифицирани коловози, включително ново приемно здание, паркинги и съоръжения за връзки с ОТ;
- Модернизация на железопътното трасе на двупътен електрифициран участък и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от гара София до гара Волуяк;
- Строителство на нови перони с осигуряване на достъп до тях за гарите Обеля и Волуяк, както и за спирките "Надежда", "Връбница" и "Обеля";
- Модернизация на съществуващи съоръжения и изграждане на нови съоръжения;
- Изграждане на нова водоодводнителна система за участъка;
- Строителство на нови пешеходни подлези/надлези и пътни надлези;
- Модернизация на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова за новите жп участъци;
- Изграждане на нова тръбо-канална мрежа. Строителство на шумозаглушителни съоръжения.
- Модернизация на гара Волуяк, включително ПЗ Волуяк. Пускане в експлоатация.


Модернизацията на железопътната линия от гара София до гара Волуяк включва следните дейности:
1. Проектиране:
- Изготвяне на работен проект за Централна гара София;
- Изготвяне на технически и работен проект за междугарието Централна гара София – гара Волуяк, включително гара Обеля и гара Волуяк.

2. Строителство, включващо следните основни дейности:
- Модернизация на коловозното развитие и контактна мрежа в Централна гара София; Модернизация на коловозното развитие и контактна мрежа в гара Волуяк; Модернизация на железопътното трасе на двупътен, електрифициран участък и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от гара София до гара Волуяк; Модернизация на съществуващи съоръжения, изграждане (строителство) нови съоръжения; Модернизация на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова такава за новите жп участъци;
- Строителство на нова гара Обеля с 6 броя електрифицирани коловози, включително ново приемно здание, паркинги и съоръжения за връзки с обществен транспорт; Строителство на нови перони с осигурен достъп до тях(пешеходни подлези/надлези) за гарите Обеля и Волуяк, както и за спирките Надежда, Връбница и Обеля; Строителство на нови пешеходни подлези/надлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво; Строителство на шумозащитни съоръжения в урбанизирани територии и огради за районите на гарите; Модернизация на гара Волуяк, включително на приемно здание Волуяк;
- Надграждане на система SCADA; Изграждане на нова водоодводна система (канавки и дренажи) за целия участък; Изграждане на нова тръбо-канална мрежа за нуждите на системите на сигнализация, телекомуникация, енергетика и инсталиране на оптичен кабел; Всички пресичания на железопътната инфраструктура със съоръжения на други инфраструктури се обследват и при отклонение от нормативните изисквания се реконструират;

3. Пускане в експлоатация - Изготвяне и предаване на екзекутивна документация; Получаване на Разрешение за ползване на обекта от ДНСК съгласно ЗУТ, получаване на сертификат за оперативна съвместимост и осъществяване на Авторски надзор по време на строителството по отношение на железопътния участък София-Волуяк.
Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg