Регистрация

Община Ямбол избира строителен надзор за втората фаза на водния проект

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.11.2017, Автор: Милена Василева
[409 прочитания]

Фотограф: Община Ямбол

Община Ямбол обяви търг за "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IХ" – фаза 2 на проекта. В тази фаза са ПСОВ, довеждаща инфраструктура до нея, реконструкция на главния колектор IX и попадащия в трасето водопровод. Индикативната стойност  на консултанските дейности е 1 050 000  без ДДС. Продължителността на работата е 650 дни. Проектът си финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", Приоритетна ос 1 "Води", Договор № BG16М1OP002-1.005-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Ямбол. Оферти се подават до 11 декември 2017 г. Отварянето им е предвидено за 14 часа на 12 декември 2017 г.

През 2014 г. беше избран строител на обекта - ДЗЗД "Консорциум Ямбол 2013-ПСОВ", съставен от  "Прострийм Груп" ЕООД," Уотър Енвайро Проджект" ЕООД, "Понсстройинженеринг" АД. Но договорът с тях е предсрочно прекратен на 26 май 2017 г. С писмо с регистрационен № 2801-07219 от 10.05.2017 г. община Ямбол като възложител  отправя 14-дневно предизвестие до ДЗЗД "Консорциум Ямбол 2013-ПСОВ " като изпълнител за прекратяване на сключеното между двете страни Договорно споразумение № 13 от 18.02.2014 г. с предмет "Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол". Причината са: многобройните и тежки нарушения от страна на изпълнителя - 33% изпълнение на дейностите. Договорно споразумение № 13 от 18.02.2014 г. е прекратено считано от 26.05.2017 г. Изплатената сума по договора е 11 453 101.63 лв. без ДДС.

Договорът за втората фаза на проекта за водния цикъл на Ямбол беше подписан на 5.08.2016 г. от тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Ямбол Георги Славов. Финансирането в размер на 36.7 млн. лв. е по ОП "Околна среда 2014-2020". Със средствата следва да продължи изграждането на градска пречиствателната станция за отпадъчни води и да се довърши линейната инфраструктура на града.

В първата фаза на проекта е изградена и рехабилитирана над 42,5 км канализационна и водопреносна мрежа, в това число липсващата допреди това канализация в най-стария квартал – "Каргон".

 

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg