Регистрация

Избират инженер-консултант за междусистемната газова връзка Гърция - България

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.11.2017, Автор: Милена Василева
[443 прочитания]

Фотограф: МЕ

Проектното дружество "АйСиДжиБи" АД обяви търг за избор на Инженер – консултант за проект "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България". Целта на Инженер - консултанта е да съдейства на възложителя при реализацията на "Проекта за изграждане на газова междусистемна връзка Гърция - България" (IGB) до момента на пускане в експлоатация и обучение на персонала и да управлява всички свързани с проекта доставчици на материали и услуги като например доставчика на линейни тръби и изпълнителя на инженерниг, доставка и строителство и др.

Необходимите услуги се изпълняват на два етапа:
Етап 1 – услуги по време на провеждане на процедурата за избор на Изпълнители, преди начало на изграждането;
Етап 2 – услуги по време на етапа на изграждане на проекта.
Диаметърът на газопровода IGB ще бъде DN800 (32") с обща дължина 182 км. Размерът на капиталовите разходи, необходими за реализация на проекта, се оценяват на 239 млн. евро, в която стойност се включват и разходите за доставка на оборудването и тръбите.

Основно място на изпълнение: територията на Република Гърция и на Република България, като Етап 1 ще се извършва на територията на България, а Етап 2 ще се извършва и на териториите на двете държави.

Индикативната стойност на консултантските дейности е 8 450 000 лв. без ДДС. Консултантът ще работи по проекта 60 месеца, или 5 години.
Идентификация на проекта: Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 45 млн. евро по Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ). Плащанията се извършват както следва: Плащания на твърда обща сума, съобразно цената за Етап 1 и Етап 2, посочена в ценовото предложение на участника. Плащанията за Етап 1 се основават на напредъка в изпълнението. Плащанията за Етап 2 са редовни и такива, основани на осъществения напредък по Проекта IGB.
Оферти се подават до 17:30 часа на 19 декември 2017 г. Ще бъдат отворени в 13:30 часа на 20 декември 2017 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg