Регистрация

Пловдив: Мащабни проекти за разширяване и рехабилитация на входни магистрали и околовръстния път

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 29.11.2017, Автор: Светла Добрева
[1639 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 5, Списание ГРАДЪТ/Инфраструктура
През 2019 г. Пловдив ще е европейска столица на културата. Дотогава трябва да приключи реализацията на проектите за нова визия на площад "Централен" с експониране на археологически комплекс "Античен Филипопол", да се възродят стари и изградят нови градски пространства като кино "Космос", "Тютюневият град", художествената галерия на ул. "Гладстон", социализацията на река Марица и да се изгради пътна инфраструктура, която достойно да посрещне очакваните около 3 милиона туристи.
 
"Асеновградско шосе" става път с магистрален габарит
В средата на август стартира рехабилитацията и разширението на лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10.29 км. Общата стойност на проекта, финансиран по ОП "Региони в растеж", е 24 792 217 лв. с ДДС. Трасето е основната икономическа ос за развитие и през нея преминава трафикът от и за летище Пловдив, както и за Смолянска област и Южните Родопи. 15 месеца е срокът за реализация на проекта, който предвижда скоростен път с габарит 24.50 метра, с по две ленти за движение във всяка посока и аварийна лента с обща широчина 9 м и двуметрова разделителна ивица.
Изпълнител на строителството на лот 6 е "ИСА 2000" ЕООД. Стойността на договора е 23 055 015 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД "ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ИРД", в което участват: "Пътконсулт 2000" ЕООД и "ИРД-Инженеринг" (Италия). Техният договор е за 466 058 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на "Пътпроект" ЕООД. Договорът им е за 34 800 лв. с ДДС.
В настоящия проект, разработен през 2007 г., са предвидени две кръгови кръстовища - на Долни Воден и в началото на Асеновград, които се оказват крайно недостатъчни. Затова в хода на строителните работи с активното съдействие на АПИ, областния управител Здравко Димитров и кметовете на общините Пловдив, Родопи, Куклен и Асеновград се възложи допълнително проектиране на още три кръгови кръстовища – на изхода на Пловдив, на разклона за с. Крумово и при КЦМ и летище Пловдив, както и две локални платна за захранване на прилежащите активно урбанизиращи се територии. Проектите и отчуждителните процедури са ангажимент на общините, а строителството, което ще струва около 20 млн. лв., ще се финансира от бюджета на АПИ. Кръговото кръстовище на изхода на Пловдив поетапно се предвижда да прерасне в пътен възел, който ще се обвърже с удвояването на Южната дъга на "Околовръстно шосе" (18км), както и изграждането на 7-километровия Източен обход - 4-лентов път с едно локално платно между п.в. "Скобелева майка" и "Асеновградско шосе".
 
Реконструкция и разширение на "Голямоконарско шосе"
Община Пловдив започна процедури по отчуждаване на имоти във връзка с мащабния проект за удвояване на "Голямоконарско шосе" от бул. "Дунав" до транспортен възел "Царацово – Път III-85" включително, с изграждане на пълни развръзки към АМ "Тракия. Инвестиционният проект възлиза на около 50 млн. лв., като се очаква поетапно финансиране от държавния бюджет. Входно-изходната пътна артерия е на територията на общините Пловдив и Марица. Общата дължина на пътното трасе е 5100 м. Има изготвен ПУП-ПП, който е съгласуван с МЗХ за промяна на статута на 32 дка земеделски земи. Инвестиционният проект е възложен от община Пловдив през 2013 г. на Сдружение "Инфра Пловдив" с ръководител инж. Петя Арабаджиева. Разработката включва рехабилитация на съществуващия път, изграждане на второ платно за движение и два локала с велоалеи за връзка с прилежащите предприятия и търговско-логистични бази. Предвидени са 6 нови кръгови кръстовища. След реконструкцията ще бъдат пуснати линии на пловдивския градски транспорт до Индустриалната зона и близките населени места на територията на община Марица. 
 
Комуникационно-транспортен пробив под Централна жп гара
е стратегически важен за Пловдив инфраструктурен проект, който ще свърже южните квартали с центъра на града. Той е основен компонент от проекта "Развитие на жп възел Пловдив" на обща стойност 224 870 976.80 лв., с който ДП НКЖИ кандидатства за финансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Проектант е ДЗЗД "Тракия Консулт" с водещ партньор "Трансгео" ЕООД. Трасето на пробива е съобразено и следва предвиденото в ОУП на Пловдив подземно преминаване от бул. "В. Априлов" към бул. "Македония" под района на гаровия комплекс. То е успоредно на съществуващия пешеходен подлез, има предвидени спирки на масовия градски транспорт и преминава под бъдещата Южна тангента и пероните на автогара "Родопи". Проектирани са удобни вертикални пешеходни връзки. Напречният профил на тунела е: две пътни платна по 7.50 м; средна разделителна ивица 3.00 м; два спасителни тротоара по 0.75 м.
Комуникационно-транспортният пробив под Централната гара е комплексен проект и ангажимент към него имат ДП НКЖИ, община Пловдив и дружеството - концесионер на Централна гара Пловдив. С планираното финансиране по МСЕ ще може да се изгради подземното съоръжение в частта си под коловозите на централна гара Пловдив. Друга част от тунела се намира под бъдеща сграда, предвидена в инвестиционната програма на концесионера, и тя съответно е неразделна част от конструктивните елементи на сградата. Останалата част от тунелното съоръжение, пътните подходи и връзките с уличната мрежа са ангажимент на община Пловдив.
 
Нов пътен мост над р. Марица отпушва трафика
Пътната връзка е част от т.нар. западна тангента на Пловдив и ще свързва бул. "Копривщица" и бул. "България", западно от съществуващия жп мост. Има готов технически проект за новия пътен мост, изготвен от "Илия Бурда" ЕООД. По предварителни разчети за строителството на съоръжението ще са необходими 9 млн. лв. и още приблизително 6 млн. лв. за развръзките с бул. "Марица" – юг и север. В началото на 2018 г. община Пловдив планира да стартира обществена поръчка за изпълнител. Новият мост е 9-отворен с осово разстояние между стълбовете 29.50 м, като само крайните отвори са по-къси (22.5 м) с цел намаляване височината на гредите, а оттам осигуряване на по-голям подмостов габарит. Общата дължина на съоръжението е 248 м, с по две ленти в двете посоки на движение, два тротоара и велоалея. Мостът ще започва от входа на стадион "Пловдив" и ще достига западната страна на стадион "Марица". Връзката с бул. "България" ще се извърши чрез оформяне на кръгово кръстовище с радиус на кръга R=16 и двулентово платно за движение.
 
Първият етап от строежа на новия булевард "Северен"
свързващ мост Адата с "Карловско шосе", стартира през тази година. Това е т.нар. Северна тангента, която представлява важен елемент от първостепенната улична мрежа на Пловдив, районна артерия III-А клас. Нейното изграждане е наложително за разпределяне на транспортните потоци от АМ "Тракия", с цел разтоварване на бул. "Цар Борис III Обединител" и подобряване на неговата пропускателната способност.
Изграждането на булевард "Северен" е по договора с ЕБВР, с който се реконструират още пътни отсечки от "Коматевско шосе", бул. "Руски" и бул. "6 септември". Общата инвестиционна стойност на проекта е 15.35 млн. евро, като от тях 14.2 млн. евро са нисколихвен заем от ЕБВР и 1.15 млн. евро съфинансиране от община Пловдив. Изпълнител на целия проект е "Щрабаг България" АД.
Стартът на бул. "Северен" се отложи с една година заради отчуждителни процедури на частни имоти, които попадат в регулацията на пътната артерия. Първият етап от проекта включва от моста на Адата до "Брезовско шосе". Дължината на този участък е 1593 метра, а стойността на обекта е 10 255 995 лева. Той ще е широк 34.50 м – две платна с по три ленти за движение по 3.50 м, средна разделителна ивица 2 м, тротоари по 4.50 м, двупосочна велоалея с ширина 2.50 м. Предвижда се изграждането на подземна и надземна инфраструктура, нова пътна конструкция, тръбни канали мрежи, улично осветление, светофари, водопровод, канализация, джобове за спирките. Първият участък от новия бул. "Северен" ще бъде завършен до 17 юни 2019 г.
 
Ремонтът на  бул. "В. Априлов" от ул. "Войнишка слава" до бул. "Шести септември" - I етап 
Една година след като завърши реконструкцията на бул. "В. Априлов" от колелото на Централна гара до ул. "Войнишка слава", включително ново кръгово кръстовище с Пещерско шосе, започва и следващият участък, който е разделен на два етапа. Първият етап включва реконструкция на пътния участък в съществуващия габарит - разваляне на старата паважна и тротоарна настилка и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, подмяна на ВиК тръби, ново улично осветление и светофарни уредби, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и достъпна среда за хора с увреждания. След проведена открита процедура по ЗОП за изпълнител е избран "Пътинженеринг" ЕООД. Цената на строителните работи е 2 673 915 лв. с ДДС.
След приключване на отчуждителните процедури ще започне и вторият етап - изграждане на второ пътно платно от ул. "Войнишка слава" до бул. "Шести септември". Крайният етап от бул. "Пещерско шосе" до бул. "Шести септември" е с 2 улични платна с по 3 бр. ленти по 3.50 м и голяма средна разделителна ивица, като продължение на вече изградения в северна посока (моста на УХТ) булевард. В кръстовището, светофарно урегулирано с бул. "Шести септември", е предвидена самостоятелна лента за дясно завиване посока Централна гара. Предвидени са паркоместа, както и велоалея.
 
Нов път ще свързва кварталите "Прослав" и "Коматево"
Сключен е договор с фирма "Модус-Г" за проектиране натранспортна връзка, като улица четвърти клас и улица трети клас, свързваща южната част на кв. "Прослав" с бул. "Коматевско шосе". Началото й е от ул. "Остромила" и свършва от западната страна на ул. "Елена".  Трасето е с дължина 2 км, двете платна на пътя ще са широки близо 12 метра, с тротоари, осветление и велоалея. Пътната артерия ще улесни развитието на изграждащата се жилищна зона в местността "Терзиите". Целта е свързването на кварталите "Прослав", "Коматево", "Остромила" и "Беломорски" както помежду им, така и с центъра на Пловдив.
 
Проект за благоустрояване на Първа градска част и южния бряг на р. Марица
ще се реализира в следващите две години с 24 160 690.49 лв. по ОП "Региони в растеж". Близо 18 млн. лв. ще бъдат инвестирани за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на междублокови пространства, улици, булеварди и площади на територията на Първа градска част, заключена между бул. "Кн. Мария-Луиза", бул. "Източен", бул. "6 септември" и бул. "Цар Борис III Обединител". Предвижда се обновяване на тротоари по бул. "Кн. Мария Луиза" – от кръстовището с ул. "Петко Д. Петков" до бул. "Източен", озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи и градинката на пл. "Света Петка", обновяване на зоната около Понеделник пазар, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и озеленяване по бул. "6 септември" в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до бул. "Източен", площад "Житен пазар" и др.
С проекта за благоустрояване и социализация на южния бряг на река Марица, на стойност 5.3 млн. лв., се търсят разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Предвидена е и цялостна рехабилитация на бул. "Марица-юг" с изграждане на енергоспестяващо улично осветление. В ход е обществена поръчка, разделена на три обособени позиции, за избор на изпълнители на отделните обекти.
 
Реконструкция, рехабилитация и озеленяване на "Предгаров площад" и бул. "Хр. Ботев", Пловдив
Основен обект по проект "Подобряване на градската среда в община Пловдив", финансиран по ОПРР 2014 - 2020. Обновяването на предгаровия площад с прилежащия пешеходен подлез под бул. "Христо Ботев" е важна част от подготовката на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 и е обвързан с комуникационно-транспортния пробив под Централната жп гара. В момента се ремонтира частта от предгаровия площад, която е включена в концесията за Централна жп гара на "Карат-С".
Предвижда се реконструкция и благоустрояване на зоната, ново улично и декоративно осветление, улично озеленяване, плюс ново градско обзавеждане - пейки, кошчета и др. В подлеза ще бъдат монтирани ескалатори и ще се реши окончателно проблемът с отводняването му при по-обилни валежи.
Обектът ще се изпълнява на инженеринг - проектиране и строителство. Обществената поръчка е на обща стойност 1 320 000 лв. с ДДС, и е разделена на два обекта – площад "Предгаров" и бул. "Христо Ботев". Пет фирми са подали оферти: "Пътища Пловдив" АД, "Драгиев и Ко" ООД, "Запрянови-03" ООД, "ДЗЗД ПГС-32 Инженеринг", и ДЗЗД "Пиринстрой-Парсек".
 
Площад "Централен" с нова визия през 2019 г.
Стартира обществената поръчка за инженеринг за реконструкцията на централния градски площад в активно функциониращо и привлекателно съвременно пространство. Откритата процедура се забави с близо две години заради археологическите разкопки на западната част от Форума, съдебни спорове за неправомерно реституирани 600 кв.м и дълги съгласувателни процедури с НИНКН на плановото задание. Специфично при пловдивския център е наслагването на различни исторически пластове, които досега не са успели да комуникират добре помежду си. Целият проект ще е на стойност 8 000 000 лева.  
Проектът за площада предвижда разширяване на пешеходното пространство за сметка на паркинга пред хотел "Тримонциум", обособяване на търговска зона от северната страна на Пощата, предимно малки питейни заведения с изглед към Одеона. Няма специални изисквания за подмяната на настилката, само да е от естествен материал и да е съобразена със зоната в която попада. Експонирането на разкритата археология ще се реализира не отделен подетап и по нея, като един вид атракция, ще се работи и през 2019 г., когато Пловдив ще е столица на културата. 
Мащабният проект за площада ще се съчетае с ремонта на подлеза под Централна поща, за който бяха планирани от общинския бюджет близо 7 млн. лв., но обществената поръчка се стопира през септември.
 
Голямата Епископска базилика – кандидат за вписване в листата на ЮНЕСКО
-
Проект „Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската базилика на Филипопол“ е сред основните приоритети на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фотограф: ФАБ

Проект "Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската базилика на Филипопол" е сред основните приоритети на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Заради разкритите уникални мозайки и внушителен вид, археологическият комплекс на бул. "Кн. Мария-Луиза" е на път да се превърне в световен паметник на културата. Вече има и насрочена дата за представянето му пред ЮНЕСКО – на 14 ноември в Париж. Епископската базилика на Филипопол е най-големият раннохристиянски храм от IV-VI в., открит на територията на България, и един от най-големите на Балканския полуостров. Обекти с подобни мащаби има единствено в Константинопол, днешен Истанбул и в последната столица на Римската империя – Равена.
С приключването на археологическата работа на обекта през юни тази година специалистите разкриха над 2000 кв.м подови полихромни мозайки. Сред най-забележителните открития са изображения на над 70 вида птици, два мозаечни пода, създадени в различни периоди, множество колони и капители от вътрешността на сграда и от красивия й двор.
Мащабният проект, който не само разкрива това изключително историческо и културно наследство за България, но и ще промени облика на града с инфраструктурата, която съпътства подходящото му експониране се реализира от Фондация "Америка за България" в партньорство с община Пловдив и с подкрепата на министерствата на културата и туризма. Инвестицията на Фондация "Америка за България" е в размер на 8.2 млн. лв., а 5 млн. лв. ще бъдат вложени от пловдивската община за прилежащата инфраструктура. През 2018 г. ще стартира същинската работа по експониране на мозайките и разкритата археология в двуетажна сграда, разположена в пространството пред католическия храм "Свети Лудвиг". Планира се цялостна рехабилитация на градската територия около Понеделник пазар като естествено продължение на главната пешеходна зона на Пловдив.
 
Укрепване и социализация на коритото на река Марица
-
Проектът за укрепване и социализация на р. Марица предвижда създаване на единна система от пешеходни пространства с места за развлечения, спорт, активен отдих, детски площадки и плажове


Фотограф: ППМ

През 2015 г. община Пловдив възложи изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица на екип на "Проджект Планинг Енд Мениджмънт", София. Той обхваща 10.6-километровият участък от Околовръстен път-запад до изградения шлюз в източния край на Пловдив. Основната цел е да се подобри привлекателността на реката чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с места за развлечения, спорт, активен отдих, детски площадки и плажове, както и рехабилитация на брегозащитните стени, включително възстановяване и оформяне на тяхната връхна конструкция. Изпълнението ще струва над 31 млн. лв. и се планира на няколко етапа, като ще се търсят различни източници на финансиране.

Добави коментар Коментари (1)

  • Преглед на профил #1 gembirdkz неутрално, 29.11.2017 20:17
    Водата на Марица не може ли да бъде повдигната както в почти всички западноевропейски държави до нивото на терена почтираз на това му казвам социализацияра не да бъде като едно корито буквалндо
    Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg