Регистрация

Варна с нова перспектива и държавна финансова подкрепа

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 01.12.2017, Автор: Infrastructure.bg
[915 прочитания]
БР.5/2017 НА СП. "ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
В началото на годината Варна започна с бюджет, който кметът на града Иван Портних обрисува пред сп. "Градът Инфраструктура" така: "Неоспорим e фактът, че бюджетът за 2017 г. е рекорден за Варна - над 270 млн. лв., без увеличаване на данъчната тежест, без нови дългови инструменти и кредити. Тази макрорамка не включва средствата, които сме подсигурили по линия на европейските проекти и програми - за над 150 млн. лв. Тоест реалният бюджет на града ни ще прескочи 420 млн. лв." През август стана ясно, че държавата ще вземе заемни средства, за да подкрепи развитието на инфраструктурата на града, като предостави 75 млн. лева за 2 години за доизграждането на бул. "Левски". Тогава премиерът Бойко Борисов направи първата копка на втория пробив на бул. "Левски" между "Сливница" и "Владислав Варненчик", на ул. "Струга", финансиран по ОПРР 2014 - 2020. По време на посещението на премиера Бойко Борисов през август във Варна правителството обеща още около 50 млн. лв. за нова сграда на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" и ремонт на IV езикова гимназия "Фр. Ж. Кюри".
Иван Портних, кмет на Варна:
-
Фотограф: Община Варна

Доизграждането на бул. "Васил Левски" е най-големият инфраструктурен проект на Варна от десетилетия

Стратегическите приоритети
за Варна са развита икономика, създаване на модерна градска среда, превръщане на Варна в дестинация за 4 сезона и в град на знанието. С общо 126 млн. лева държавата ще помогне развитието на Варна. От 30 години не е правено нищо, за да се облекчи трафикът в града. Правителството предлага две мерки в това отношение – разширяване с две допълнителни ленти и с две локални платна на централния транзитен булевард "Васил Левски", както и нова пътна отсечка, която да улесни движението от и към пристанището.

Доизграждането на бул. "Васил Левски"
е най-големият инфраструктурен проект от десетилетия във Варна. Ще построим продължението на булеварда от кръстовището на ВиК до крайбрежната ул. "Девня". "Левски" ще стане с две платна с по три ленти и с две локални платна с по две ленти. Ще бъдат изградени 6 рампи за вливане и отливане от булеварда към обслужващите платна. Пресичането на ул. "Прилеп", бул. "Цар Освободител", бул. "Сливица", бул. "Вл. Варненчик" и ул. "Кракра" ще се осъществява на различни нива, като бул. "Левски" ще преминава под тях. Така той ще изпълнява предназначение на скоростно трасе, а централната част на града ще си отдъхне от трафика.
Бул. "В. Левски" ще бъде довършен и ще има 4 ленти от ул. "Девня" до "Пикадили парк". С удължаването на булеварда ще бъде покрито и Трошевското дере, което минава през "Максуда". Вместо кръстовища с булевардите "Сливница" и "Владислав Варненчик" удължението на "Левски" ще има автомобилни подлези. С реализирането на тези инфраструктурни проекти трафикът, който в момента влиза от автомагистрала "Хемус" към центъра на града, вече ще бъде извеждан по бул. "Васил Левски", който ще минава под булевардите "Владислав", "Сливница", "Цар Освободител". Ще се осигури и бърза връзка с крайезерния път. Продължението на бул. "Сливница" до бул. "Атанас Москов" и оттам качването на АМ "Хемус" ще стане дублираща връзка на бул. "Владислав Варненчик" и също ще спомогне за облекчаване на движението в града. Финансирането – 75 милиона лева, ще бъде осигурено от правителството.
Започваме работа и по

продължението на бул."Сливница"
и включването й към магистрала "Хемус". Третият обект, който започнахме, е основен ремонт и разширение с две ленти на

ул. "Мара Тасева" в Аспарухово,
част от инвестиционната програма на община Варна по ОП "Региони в растеж". Инвестициите в район "Аспарухово" продължават и с цялостен ремонт на бул. "Народни будители" и бул. "Първи май". Предстои изграждането на рибарското пристанище и социализация на парка в "Аспарухово",

Освен разширяване на бул. "В. Левски" ще бъдат финансирани и проектите за нова сграда на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон", ремонт на IV езикова гимназия "Фр. Ж. Кюри". Приоритет е и изграждането на трета пречиствателна станция в града.

Атрактивната зона "Пристанище Варна-изток",
която беше отворена за гражданите, се превърна в любимо място за варненци и гостите на града, затова този процес трябва да продължи и по никакъв начин да не засяга пристанищните дейности. След 3-о и 4-о корабно място са складирани тръбите за разпределителния газов център, така че през следващите 2.5 години там нищо не може да се направи освен пристанищна дейност. Има проблем с входа и изхода за автомобилите, но ще се намери транспортно решение в отворената вече зона. Могат да се използват и двете магазии за общественополезна дейност.

Община Варна получи 25.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020
за естетизация и модернизация на градската среда, като управляващият орган на ОП "Региони в растеж" одобри 100% безвъзмездното финансиране тези дейности. Проектът на стойност 25.2 млн. лв. е част от инвестиционната програма на община Варна с макрорамка от 86 млн. лв. Средствата са предвидени за всички райони – за реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, зони за отдих, озеленяване, енергоспестяващо улично осветление, достъпна архитектурна среда. Не сме забравили Морската градина, където ще продължим с рехабилитацията на настилки, с поставяне на осветление, с изграждане на площадки за спорт, кътове за отдих, озеленяване. Част от проектите, които ще реализираме тази година, са: реконструкция на ул. "Мара Тасева" - в обхвата от бул. "Първи май" до бул. "Народни будители" в кв. "Аспарухово"; бул. "Васил Левски", бул. "Приморски", ул. "Студентска", ул. "Цар Борис III" ("Виница"), ул. "Ян Палах" – от ул. "Зюмбюл" до ул. "Прилеп", ул. "Ана Феликсова" и кръстовището на бул. "Цар Освободител", продължение на пробива на бул. "Левски" – между бул. "Сливница" и бул. "Владислав". Готово е временното кръгово кръстовище на бул. "Република", защото започваме разширение на булеварда, за да облекчим трафика към Западната промишлена зона и ул. "Девня", ул. "Михаил Колони", ул. "Цар Симеон I", ул. "Георги Бенковски" и други.
Проектите обхващат и много междублокови пространства с цел облагородяване на районите пред домовете на хората. Част от тези ремонти са включени във втората фаза на проекта за Интегриран градски транспорт на Варна по ОП "Региони в растеж" на обща стойност 29.3 млн. лв. Част от сумата - 5.32 млн. лв., се предвижда за закупуване на нови автобуси. Така автопаркът на общинския превозвач "Градски транспорт" ще бъде обновен почти 100%, след като преди 2 години осигурихме 70 нови автобуса и 30 нови тролейбуса.
-
Фотограф: Инфраструктура.бг

Новият булевард: реконструкция на бул. "Васил Левски" от ул. "Подвис" до ул. "Девня"
"Изграждане на бул."В. Левски" в участъка от ул. "Подвис" до ул. "Девня", район "Приморски", район "Одесос", район "Младост", гр. Варна" е най-големият инфраструктурен проект от десетилетия във Варна. Ще има две платна с по три ленти и две локални платна с по две ленти. Ще бъдат изградени 6 рампи за вливане и отливане от булеварда към обслужващите платна.
-
Бул. "В. Левски" - кръстовището с бул. "Сливница".
Фотограф: Община Варна
Пресичането на ул. "Прилеп", бул. "Цар Освободител", бул. "Сливица", бул. "Вл. Варненчик" и ул. "Кракра" ще се осъществява на различни нива, като бул. "В. Левски" ще преминава под тях. Пробивът на бул. "Васил Левски" до езерния бул. "Девня" във Варна ще се осъществи по Франга дере.
Градската магистрала, която ще минава по дъното на дерето при дълбочина от 2 до 7 м, ще има статут на улица II клас.
-
Бул. "В. Левски" - кръстовището с бул. "Вл. Варненчик".
Фотограф: Община Варна
На двата бряга на дерето ще има и два обслужващи пътя с по две ленти. Мостовете са с височина 7 метра, като е осигурен 5.5 м просвет за преминаване. Булевардът ще изпълнява предназначението си на скоростно трасе. Финансирането – 75 милиона лева, ще бъде осигурено от чрез държавен заем от ЕИБ. В момента проектантът "Трафик Холдинг" актуализира техническия проект за едноетапно изграждане, а не на три части.

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
Проектът "Интегриран градски транспорт, Фаза 2" надгражда постигнатото през първия програмен период. Стойността на проекта е 37 233 093.69 лв., от които безвъзмездната помощ е 29 297 008.49 лв. по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020. Община Варна подписа договор за безвъзмездна помощ през май 2016 г. Партньор по проекта е "Градски транспорт" ЕАД - Варна. Срокът на изпълнение на целия проект е 48 месеца. В рамките на проекта са включени 3 компонента, които са взаимосвързани:
Компонент 1 е за разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски транспорт, който включва седем обекта:
о Реконструкция на бул. "Осми приморски полк" от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", ремонт на пътен възел "Виница", пешеходен подлез
о Основен ремонт на бул. "Приморски" от ул. "Стефан Стамболов" до бул. "Цар Освободител" и автоподлеза под ФК
о Основен ремонт на бул. "Цар Освободител" от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I"
о Реконструкция на бул. "Васил Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Осми приморски полк", в т.ч. велоалея, достъпна среда, ремонт на автомобилни и пешеходни подлези
о Реконструкция на бул. "Народни будители" от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" плюс обръщача на МГТ по ул. "Св. св. Кирил и Методий"
о Основен ремонт на бул. "Първи май" от ул. "Мара Тасева" до кръстовището на пътя за "Галата"
о Реконструкция на ул. "Съборни" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница".
Компонент 2 е за закупуване на нови стандартни автобуси - поне 15, които отговарят на европейски стандарт ЕВРО 6.
Компонент 3 е за интелигентни транспортни системи. В него попадат: интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по трасетата на градския транспорт, системата за информация на пътниците в реално време, система за безопасност на пешеходците, система за достъпност на пътните кръстовища.

ИГТ - Варна, Фаза II: Основен ремонт на бул. "Приморски", бул. "Цар Освободител" и ул. "Първи май"
Проектът е разделен в 3 позиции за общо 6 544 490. Времето, определено за реализация, е септември 2017 – декември 2020. Включва основен ремонт на улични артерии по три обособени позиции. Лот 1 е основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Приморски" в обхват от ул. "Ст. Стамболов" до бул. "Цар Освободител" и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район "Одесос". Лот 2 е основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I" по плана на 3 м.р., район "Одесос". Лот 3 е ремонт на бул. "Първи май" в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата" по плана на 29 м.р., район "Аспарухово", гр. Варна.

ИГТ - Варна, Фаза II: Реконструкция на бул. "Осми приморски полк", бул. "Васил Левски", бул. "Народни будители", ул. "Съборни"
Стойността на проекта е 19 149 856 лв.
В рамките на проекта са включени 4 позиции, които са взаимосвързани. Бяха обявени търгове на два пъти:
- Реконструкция на бул. "Осми приморски полк" от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", ремонт на пътен възел "Виница", пешеходен подлез
- Реконструкция на бул. "Васил Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Осми приморски полк", в т.ч. велоалея, достъпна среда, ремонт на автомобилни и пешеходни подлези. Този обект се отдели от останалите, проектът се коригира и е част от трасето бул. "Васил Левски от "Подвис" до ул. "Девня" по ново трасе
- Реконструкция на бул. "Народни будители" от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" плюс обръщача на МГТ по ул. "Св. св. Кирил и Методий"
- Реконструкция на ул. "Съборни" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница". За този обект беше направена първа копка в началото август, той се явява част от новия голям проект за бул. "Васил Левски".

Проектът за интегриран градски транспорт на Варна, Фаза II: Интелигентна транспортна система
Стойността на проекта е 3 060 505 лв. Обявена е обществена поръчка на инженеринг, която включва:
- Интелигентни пешеходни пътеки - самостоятелни системи, управлението на които се извършва от локални контролери. Не са свързани по никакъв начин с останалите системи за светлинно регулиране на движението в град Варна. Системата обхваща изграждането на 25 интелигентни пешеходни пътеки, които започват автоматично да светят при засичане на пешеходец, подходил към пешеходната пътека с цел пресичането й. Индикацията за преминаващ пешеходец се извършва от сигнални светлини, инсталирани в пътната настилка.
- Доразвиване на системата за достъпност на кръстовищата, на които има монтирани звукови устройства, подпомагащи незрящите за тяхното безопасно пресичане. Звуковите устройства са инсталирани по ИГТ - Варна, Фаза I. Компонентите, нужни за доразвиване на тези системи, следва да имат абсолютна съвместимост. Кръстовищата по трасетата на градския транспорт, на които ще се постави видеонаблюдение, са поне 20.
- Информационни табла за движението на превозните средства на градския транспорт – смята се, че е естествено разширение на автоматизираната билетна система, предмет на ИГТ - Варна, Фаза I. Устройства са пасивни - те не си комуникират със ППС на градския транспорт, само визуализират информация. И за тях важи изискването да са съвместими с изградената до момента система. Автобусните спирки, на които ще бъдат монтирани информационни табла, са най-малко 100.
- Система за координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по трасета на градския транспорт - самостоятелен модул. Тя би следвало локално да управлява светлинно регулираните кръстовища по трасетата на градския транспорт, като брои превозните средства, увеличава или намалява времетраенето на автомобилните фази. Заедно с това тя събира статистически данни от всичките тези светлинно регулирани кръстовища на хардуер (сървър), изграден по проекта във Фаза I. При необходимост този сървър трябва да се разшири (като параметри и като памет за съхранение на данни). Тази система за координирано управление следва да има самостоятелен софтуер, който да реализира тази функционалност. Системата ще осигурява наблюдение в реално време с висока разделителна способност.

Реконструкция на ул. "Мара Тасева" в обхват от бул. "Първи май" до бул. "Народни будители", Варна – 7 429 260 лв.
-

Проектът е във фаза строителство от май 2017 г., ще бъде завършен през октомври 2018 г. Изпълнител е "Хидрострой" – "Инжстрой инженеринг", автор на проекта а инж. Петър Манолов, Варна. Обявената поръчка е разделена на две обособени позиции.
Реконструкцията включва изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи в "Аспарухово". Съществуващите две триклонни кръстовища на бул. "Народни будители" и ул. "Мара Тасева" се заменят с общо кръгово кръстовище. Пасарелката представлява метална конструкция, комбинирана с бетонови елементи, с покритие от поликарбонат. Дължината на пасарелката е 83.46 метра с ширина 4 метра. Това са основните дейности в позиция 1. В позиция 2 попадат прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Марков" ЕООД, Варна, и СОУ "Проф. Д-р Иван Шишманов". Обновяват се улиците "Георги Стаматов", ул. "Нишава" в участъка между предходната и ул. "Лайош Кошут", като и кръстовището към болницата.

ГРАДСКА СРЕДА
-
Фотограф: Мария Съботинова

Благоустрояване на междублокови пространства в район "Вл. Варненчик", ІV микрорайон, Варна
Стойността на проекта е 13 265 673 лв. с ДДС, срокът за изпълнение е май 2017 - ноември 2018, провежда се избор на изпълнител.
Благоустрояването на междублокови пространства в район "Вл. Варненчик", ІV микрорайон, включва реконструкция на ул. "Янко Мустаков" в участъка от бул. "Константин и Фружин" до бул. "Св. Елена", гр. Варна, благоустрояване на междублоковите пространства с предвиждане на нови паркоместа, паркова мебел, озеленяване, детски и спортни площадки и други, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. За ремонт на съществуващите и обособяването на нови паркоместа е предвидена площ общо около 15 753 кв.м, находяща се в поземлени имоти общинска собственост, които са с площ около 346 000 кв.м. За него се провежда тръжна процедура. Финансирането е чрез ОПРР.

Благоустрояване на междублокови пространства в район "Младост", Варна
Стойността на проекта е 3 260 195 лв., срокът за изпълнение е май 2017- ноември 2020. За него се провежда тръжна процедура. Предвижда благоустрояване на междублокови пространства в жк "Възраждане", I м.р. Предвидена е естетизация и модернизация на пространството, заключено между ул. "Ана Феликсова", ул. "Петър Алипиев", улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. "Трети март". Ще се обособят и 38 нови паркоместа.

Морска градина, Варна
Проектът е на стойност 3 164 676 лв. и е със срок за изпълнение април 2017 – ноември 2020. Намира се в тръжна процедура за избор на изпълнител. Предвиждат се рехабилитация на настилки, ново осветление, изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел, реконструкция на поливна система, нова растителност, като интервенциите ще са в обща площ за благоустройване около 48 610 кв.м. Ще има алпинеум, розариум, зелени площи, подпорна стена, алея от естествен камък, изгледна площадка с пергола и ремонт на стълбища и подпорна стена към "Алея Първа", зелени и цветни площи между Зона В и Летния театър, ще бъде обособена зона "Под дъгата" източно от зона В, зона Е ще е между Морското казино, Планетариума и Аквариума, важен елемент е велоалеята, успоредна на бул. "Княз Борис I", алейната мрежа и подпорните стени. Проект за обновяване на Морската градина е част от Инвестиционната програма на община Варна по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Обновяване на улици и междублокови пространства в район "Одесос", Варна
Стойността на проекта е 6 522 988 лв., срокът за изпълнение е май 2017 - май 2020 г., провежда се тръжна процедура за избор на изпълнител. Включва три подзони:
Първата е реконструкция на ул. "Г. Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра", включително елементи на предблоковите пространства между ул. "Цар Петър", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г. Бенковски" с индикативен бюджет 3 073 024.308 лв. с ДДС.
Втората е благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, което означава естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I" заедно с велоалеята и пространството, заключено между ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхов". Средствата за този район са 1 781 972 лв. с ДДС.
Третата е благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони" с бюджет 1 667 992 лв.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg