Регистрация

НКЖИ обяви поръчката за сигнализация и телекомуникации на жп линията Пловдив – Бургас за над 195 млн. лв. без ДДС

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 01.12.2017, Автор: Милена Василева
[593 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

НКЖИ обяви обществената поръчка за " Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас" по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2" . Прогнозната стойност на поръчката е 195 424 175 лв. без ДДС. Срокът за проектиране, доставка и строителство е 48 месеца. Оферти се приемат до 1 март 2018 г. ще бъдат отворени в 10:00 часа на 2 март 2018 г.Финансирането е по приоритетна ос 1"Развитие на железопътната инфраструктура по"основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"2014–2020 г.

Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на България и е с дължина 293 км.
В резултат от изпълнение на поръчката за сигнализация и телекомуникации следва да бъдат изградени:
-Модерни системи за сигнализация в гарите и междугарията в участъка, включващи маршрутно-компютърни централизации, нови външни сигнализационни съоръжения и кабели, диспечерска централизация и ETCS.
-Модерни системи за телекомуникации в гарите и междугарията, базирани на оптични кабели, включващи преносни мрежи, гарови и диспечерски устройства, телефонни централи и мрежа GSM-R.
-Системи за информация на пътниците.
-Пунктове за контрол на подвижния състав.
-Екзекутивна документация.
-Постигане на изискванията за оперативна съвместимост с трансевропейската железопътна система на подсистема КУС в участъка.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Какво ще бъде извършено
Изпълнението на проекта за сигнализация и телекомуникации на железопътната линия от Пловдив до Бургас е в 2 етапа – проектиране и строителство, като изграждането основно е свързано с доставка на апаратура за:
- системи за сигнализация (СС) в участъка Пловдив-Бургас за 18 гари,включваща пултове за временно управление, апаратура за маршрутно-компютърни централизации (МКЦ), включително и 4 специални автомобила, оборудвани с измервателна и тестова апаратура, кабели и външни елементи на МКЦ,токозахранваща апаратура и апаратура за отопление на стрелки,апаратура за осъществяване на блокировките на съседните гари, система за видеонаблюдение за 10 гари, както и материали за корекция на гарови коловози в 5 гари;
- система за диспечерско управление на влаковото движение (СДУВД), включително 1 специален автомобил, оборудван с измервателна и тестова апаратура и системи за видеонаблюдение за още 18 гари;
-нова система за влакова защита ETCS, разположена в участъка Маноле-Бургас с дължина 271 км, включително 2 специални автомобила, оборудвани с измервателна и тестова апаратура;
- система за следене параметрите на подвижния състав в 4 пункта;
- телекомуникационна апаратура (ТА) в участъка Пловдив–Бургас с дължина 293 км: оптични кабели и съответната преносна апаратура и мрежа за данни, диспечерски връзки и гарови концентратори, телефонни централи и абонати, устройства за информация на пътниците, система за влакова комуникация GSM-R и център за управление на телекомуникационната мрежа (ТМ), включително 4 специални автомобили,оборудвани с измервателна и тестова апаратура. Монтаж на доставената апаратура за СС в участъка Пловдив-Бургас, включваща, пултове за временно управление, апаратура за МКЦ, кабели и външни елементи на МКЦ,токозахранваща апаратура, апаратура за отопление на стрелки,апаратура за осъществяване на блокировките на съседните гари,система за видеонаблюдение, корекция на гарови коловози,демонтаж на съществуваща апаратура за сигнализация; СДУВД и системи за видеонаблюдение;-нова система за влакова защита ETCS; система за следене параметрите на подвижния състав; демонтаж на съществуващата система АЛС.

Телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив–Бургас: оптични кабели и съответната преносна апаратура и мрежа за данни,диспечерски връзки и гарови концентратори,телефонни централи и абонати,устройства за информация на пътниците и център за управление на ТМ; влакова комуникация GSM-R, свързване към съществ.мрежа и привеждане на съществуващата система (хардуер и софтуер).

Ще бъдат ремонтирани технически помещения в участъка Пловдив-Бургас - помещения за сигнализация в 15 гари, помещения за телекомуникации в 31 гари, помещения на диспечери и дежурни ръководители в 19 гари; изграждане на технически помещения от контейнерен тип за сигнализация в 4 гари и за телекомуникации в 7 гари; изграждане на тръбоканална мрежа в 18 гари.
Последният етап от изграждането е свързан с тестване и пускане в действие на системите.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg