Регистрация

Община Елхово рестартира поръчката за изпълнител на новата пречиствателна станция за отпадъчни води

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 05.12.2017, Автор: Светла Добрева
[446 прочитания]

Фотограф: Община Елхово

Община Елхово обяви повторно обществената поръчка за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в града, след като предишната беше прекратена в началото на ноември. Новата процедура, разделена пак на две обособени позиции, е с обща прогнозна стойност 14 767 939.78  лв. без ДДС.  

Първата е за проектиране и изпълнение на ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея (съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга). Прогнозната й стойност е 10 270 697.47 лв. без ДДС. Новата пречиствателна станция ще бъде разположена на 21 дка общински имот, който се намира, в непосредствена близост до стария път за Тополовград.

Втората обособена позиция е за рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово (съгласно договорните условия на ФИДИК - червена книга). Инвестицията възлиза на 4 497 242.31 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на двата обекта е 23 месеца. Оферти за участие могат да се подават до 8 януари 2018 г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ на проект "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр.Елхово", беше подписан в края на март т.г. в МОСВ. Община Елхово е един от одобрените бенефициенти по процедурата "Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2". Инвестицията е на стойност 18 867 785,73 лв. Асоцииран партньор на община Елхово е "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Ямбол.

Новата ПСОВ ще обслужва 11 000 жители, 10 347 души ще ползват рехабилитираната водоснабдителна мрежа, а загубите на питейна вода ще бъдат намалени. Основна цел на проекта е прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg