Регистрация

НКЖИ обяви търг за осигурителна техника в 6 гари по жп линията София – Карлово - Бургас за 3.9 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.12.2017, Автор: Милена Василева
[351 прочитания]

Фотограф: МТИТС

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за "Инженеринг на осигурителната техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна жп линия – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси, включващо проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставки, резервни части, инструменти и обзавеждане и изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане, след приключване на СМР.

Стойността на поръчката е 3 309 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 365 дни, като работата е групирана в два етапа. Първият е за проектиране, след което работният проект подлежи на одобрение от Експертен технически съвет на възложителя, вторият е – строителство. Оферти се подават до 18 януари 2018 г. Ще бъдат отворени на 19 януари 2018 г. в 10 часа.

Проектирането включва: система за броене на оси за МРЦ Н-68 в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово, които да заменят до сега действащите импулсни релсови вериги; система за електрозахранване за МРЦ Н-68 в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово.

В строителството попадат дейности, свързани с доставка, полагане и монтаж на кабели за управление на броячите на оси в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово; на вътрешногарова апаратура за броене на оси; на външна апаратура за броене на оси в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово; на система за електрозахранване за МРЦ Н-68 в същите гари. Включен е и частичен ремонт на релейните помещения в 6-те гари.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg