Регистрация

Центърът за градска мобилност обяви спирането на търга за тикет системата в София за 88 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.12.2017, Автор: Милена Василева
[553 прочитания]
Преди една година - през декември 2016 г., председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков (в средата) даде пресконференция, на която представи основните параметри на Системата за електронно таксуване и видеонаблюдение на СО(тикет системата), както и критериите за избор на изпълнител. На снимката от двете страни на Елен Герджиков са Христиан Петров, директор на ЦГМ, и Екатерина Йорданова, председател на Комисията по транспорт и туризъм в СОС.

Преди една година - през декември 2016 г., председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков (в средата) даде пресконференция, на която представи основните параметри на Системата за електронно таксуване и видеонаблюдение на СО(тикет системата), както и критериите за избор на изпълнител. На снимката от двете страни на Елен Герджиков са Христиан Петров, директор на ЦГМ, и Екатерина Йорданова, председател на Комисията по транспорт и туризъм в СОС.
Фотограф: Юлия Лазарова

На 6 декември след обжалване от 17 ноември 2017 г. Центърът за градска мобилност обяви, че за поръчката за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт на столицата е предприета временна мярка "Спиране на процедурата".

Изпълнението на предмета на поръчката включва дейности по доставка и монтаж на оборудване, доставка, разработка и внедряване на софтуер, поддръжка, управление на работоспособността, аналитични услуги, услуги по подпомагане на управлението, услуги по организиране, поддържане и развитие на достъп до единната система за продажба и таксуване на превозни документи. Интегрираната автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община включва:

-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за превозните средства от наземния градски транспорт, в това число устройства за видеонаблюдение, устройства за издаване и продажба на превозни документи, бордови устройства, валидатори, софтуер, хардуер и други: безконтактен валидатор - 4300; бордово устройство за продажба на превозни документи – 1300 броя, централно бордово устройство – 1300 броя; комплект оборудване за видеонаблюдение и съхранение на видео потоци – 1300 броя; инсталация в превозни средства, окабеляване, материали, консумативи, допълнително оборудване – 1300 броя.
-Предвидена е и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за съществуващите обекти за издаване и продажба на превозни документи и персонализация на носители за зареждане и съхраняване на превозни документи (медия) на "Център за градска мобилност" ЕАД, в това число видеонаблюдение, устройства за персонализация на медия, издаване и продажба на превозни документи, софтуер, хардуер и други: работни станции, специализирани скенери и OCR за документи за самоличност, безконтактни четци за пунктове за продажба на превозни документи и прилежащо оборудване за принтиране, копиране и сканиране - 120 броя; комплект оборудване за видеонаблюдение и съхранение на видео потоци – 59 броя; устройство за издаване на фискални документи – 120 броя; устройство за персонализация на медия – 70 броя; мобилни принтери за мобилни устройства за контрол – 100 броя.
-Доставката и въвеждането в експлоатация на оборудване за Системата в Софийското метро, в това число валидатори, устройства за издаване и продажба на електронни превозни документи от касиер, софтуер, хардуер и други за интеграция на съществуващото оборудване в "Метрополитен" ЕАД: валидатори за бариери на "Метрополитен" ЕАД - 422 броя; портативно устройство за продажба на превозни документи и медия – хардуер и софтуер (за касите на "Метрополитен" ЕАД) – 70 броя.
- Доставка и въвеждане в експлоатация на автомати за издаване и продажба на превозни документи: автомат за продажба на превозни документи - Тип 1 – 5 броя; автомат за продажба на превозни документи - Тип 2 – 5 броя.
- Доставка на оборудване за разпространителска мрежа от физически търговски обекти на територията на гр. София, различни от съществуващите към момента обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД и "Метрополитен" ЕАД, които да осигурят възможност за издаване и продажба на превозни документи: портативно устройство за продажба на превозни документи и медия – хардуер и софтуер (физически търговски обекта на територията на гр. София, различни от съществуващите към момента обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД и "Метрополитен" ЕАД) – 30 броя.
Сред дейностите попадат още въвеждане на системата в експлоатация, обучение, интеграция със системи на ЦГМ ЕАД и Столична община, въвеждане в експлоатация и поддръжка на уеб портал за граждани, за продажба на превозни документи, поддръжка и управление на услугите, аналитични услуги и услуги за подпомагане на управлението, услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн продажби и валидация на превозни документи.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg