Регистрация

Правен консултант на ТОЛ-а ще бъде Адвокатско дружество "Бузева и партньори"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.12.2017, Автор: Милена Василева
[592 прочитания]
Агенция "Пътна инфраструктура" избра Адвокатско дружество "Бузева и партньори", за да изготвят "Правен анализ на алтернативните възможности за реализация на електронна система за предоставяне на услуги за електронно таксуване на база на изминато разстояние за превозни средства". Какво означава това?

1. Да се проучи и анализира информация и документи относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)", номер на процедурата в РОП 00044-2016-0019 – решение,обявление, разяснения по документацията за обществената поръчка, техническо задание, проект на договор, актове на компетентните органи във връзка с обжалването и спирането на процедурата и др.;
2. Да се проучат и анализират докладите на Световната банка по сключено споразумение между АПИ и Световната банка към проект: "Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България".
Общата стойност на обществената поръчка е 62 000 лв. без ДДС. Договорът е сключен на 11 декември 2017 г. В търга са участвали 3 дружества.1. Адвокатско дружество "Токушев и съдружници"; 2. Адвокатско дружество "Бузева и партньори"; 3. Адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници". Индикативната стойност е била 70 000 лв.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg