Регистрация

Сключиха договор с изпълнителя на Средногорци – Рудозем за 8.9 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.12.2017, Автор: Милена Василева
[1306 прочитания]

Фотограф: АПИ

На 5 декември е сключен договорът с изпълнителя на строително-монтажните работи по проекта: "Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920". Срокът за изпълнение е 16 месеца.
Изпълнител е "РУДОЗЕМ ГФ 2016" ДЗЗД, съставено от "Галчев Инженеринг"ЕООД и "Фармавил" ЕАД. Проектант е "Илия Бурда" ЕООД. Консултант - "Пътинвест инженеринг". Стойността на проекта е 8 909 940.71 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Програма "INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.".


Обектът има два участъка с обща дължина 7. 047 км.
Участък 1 е от км 125+727.46 до км 129+660 с проектна скорост - 60 км/ч. Теренът е планински. Габаритът на извън населеното място е Г10.5, включващ ленти за движение 2 х 3.75 м, банкети 2 х 1.50 м. Габаритът в Рудозем (от км 129+482 до км 129+660) е с 2 ленти за движение по 4.00 м, ограничени с бетонови бордюри и тротоари. Отводняването на пътното платно се осъществява повърхностно чрез надлъжните и напречните наклони, отвеждащи водите в окопи, риголи, водостоци, чрез напречни отводнители ф 50 и колектор в участъка от км 126+554 до км 126+605. Предвидени са общо 43 напречни отводнители ф 50. От страната на ската в участъка от км 128+792 до км 129+202 ще има бетонов правоъгълен окоп 40/40 см. В отсечката има 6 големи съоръжения.

Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 е за проектна скорост - 50 км/ч (по изключение 40 км/ч).Теренът е хълмист. Габаритът в Рудозем е от 2 ленти за движение по 3.50 м до 2 х 4.00 м, банкети от 1.0 м до 2.0 м за участъци без бордюри, тротоари от 0.75 м до 2.50 м за участъци с бордюри.
За осигуряване на оптимално отводняване на настилката следва да бъдат възстановени бетонови бордюри, ще бъдат изградени отводнителни улеи тип "италиански", ще бъдат почистени съществуващите колекторни системи, водостоци и др.

Предвижда се изграждане на нова подпорна стена, която представлява удължение на съществуващата с дължина 24 м.
Пътните кръстовища са при км 130+966 за с. Борие, при км 131+438 за с. Боево, при км 131+573 – за язовира. Предвидена е рехабилитация с асфалтови пластове на съществуващите пътни връзки и кръстовища, заустване на улици, заустване на входове.
Има и едно голямо съоръжение.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg