Регистрация

Повторно удължиха сроковете за подаване на оферти за жп проектите Елин Пелин - Костенец и Костенец – Септември

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.12.2017, Автор: Милена Василева
[1086 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Вместо до 12 януари 2018 г. оферти за модернизацията на железопътния участък Костенец – Септември ще се подават до 16 февруари 2018, те ще бъдат отворени на 19 февруари 2018 г. За Елин Пелин - Костенец предложения се приемат до 16 февруари, отварянето им е предвидено за 19 февруари.

Модернизацията на жп участъка Костенец – Септември
е на стойност 350 млн. лв. и включва:
-проектиране, т.е.работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект, технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.
-строителство на железен път, осигуряване на проектна скорост на железен път 160 км в час за пътнически и 120 км в час за товарни влакове, тип релси 60Е1, земно платно, нови съоръжения на контактната мрежа, външно електро-захранване и осветление, маршрутно-компютърни централизации в гарите Костенец нова и Белово и автоблокировка в прилежащите междугария, тунели, надлези, мостове, виадукти, подпорни стени, водостоци, пътища, шумозащитни съоръжения, отводнителни съоръжения, нов оптичен кабел, системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи, ограда.
- авторски надзор за проекта за сигнализация и телекомуникации
- пускане в експлоатация – изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на разрешение за ползване по реда на ЗУТ.
Дължината на участъка е 38 км. Предвидена е модернизация на двупътна жп линия с дължина 24.475, изграждане на нова жп линия с двоен коловоз с дължина 13.902 км, монтаж на нова контактна мрежа, реконструкция на съществуваща тягова подстанция Белово, изграждане на мостове и виадукти - 23 моста и виадукти с обща дължина 2. 401 км. Ще бъде изградена нова жп гара Костенец и реконструирана жп гара Белово. Ще бъдат изградени 3 железопътни еднотръбни тунела за двойна жп линия с обща дължина 4.568 км.
Проектант на трасето за частта Ихтиман - Септември е "Ежис - Евротранспроект"ДЗЗД, съставено от "Ежис Рай" АД, "Ежис България", "Евротранспроект".
Търгът бе обявен на 7 юни 2017 г., а срокът за подаване на оферти - променен два пъти след обжалване на процедурата. Времето за изпълнение на ремонта е 60 месеца, или 5 години.

Модернизацията на Елин Пелин - Костенец
е на стойност 1 024 330 000 лв. и е разделена в три позиции:
Позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200
Позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400
Позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598
Модернизацията на жп отсечката Елин Пелин - Ихтиман - Костенец е най-трудната и най-скъпа част от обновяването на жп трасето София - Септември. В тази част се намират дълги тунели. Основните проблеми са сложни отчуждителни процедури, сложни технически решения при строителството на тунели с дължина до 6720 м, виадукти и мостове. Срокът за изпълнението на проекта е 2017-2022 г.
Проектант на жп трасето Елин Пелин - Ихтиман е ДЗЗД "Елих", съставено от "Трансгео", "Инженерно бюро за строителство ГМбХ, Германия, "Свеко-Енергопроект" АД, "Крамп Инженеринг"- Перник,"Ай Ти Ем проджект", София.
Проектант на частта от Ихтиман до Костенец (част от трасето Ихтиман - Септември) е "Ежис - Евротранспроект" ДЗЗД, съставено от "Ежис Рай" АД, "Ежис България", "Евротранспроект".
Търгът за изграждането на жп участъка Елин Пелин - Костенец беше обявен на 7 юли 2017 г., обжалван, а срокът за приемане на оферти - удължен на два пъти.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg