Регистрация

Фалстарт за фаза 2 на Интегрирания столичен градски транспорт: прекратиха търга за трамвайния път по "Цар Борис III"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.12.2017, Автор: Милена Василева
[1254 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Несъответствие между проектната документация и количестваната сметка за реконструкцията на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" – от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата", е причина търгът да бъде прекратен. Той е част от "Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020. Стойността на проекта е 40 434 940.92 лв. без ДДС. Времето за изпълнение е 20 месеца.

Процедурата
Търгът беше обявен през пролетта на 2017 г., обжалване наложи промяна в сроковете за отваряне на офертите, които все пак бяха оповестени през септември т.г. Участниците са седем - 6 обединения и 1 компания.
1."ИСАФ-С.А.Колас Рай С.А." ЕАД, съставено от "ИСАФ Дружество за Железопътна Сигнализация и Автоматизация" АД и "Колас рай"АД, Франция. Подизпълнители са: "Старт инженеринг" АД (5% за ВиК, телекомуникации, елснабдителни мрежи, улично осветление), "Калистратов груп"ООД (10% за част "Конструктивна"), "Опел - Нешев"ООД (15% за релсов път), "ИСА 2000" ЕООД (5% за пътната част)
2. ДЗЗД "Инфра груп 2017", съставено от "РВП Илиенци" ЕООД и "Джи Пи Груп"АД
3."Хидро Вод Строй" ДЗЗД , в дружеството влизат "Хидрострой"АД и "Водстрой 98"
4.Консорциум "Страбаг – Витоша" ДЗЗД, който се състои от "Щрабаг"ЕАД и "Страбаг "Сп.З.о.о. и трето лице – ланд.арх. Корнелия Матарова-Харитонова и подизпълнител "Дендрит" ЕООД за изпълнение на релсовия път (30%)
5. Обединение "Геопът – Борис",в което попадат "Геострой" АД, "Трансремонт строй" ЕАД, "Пътища и съоръжения" ЕАД, "Улично осветление"ЕАД
6. Обединение "Трамвай №5 2017" ДЗЗД, съставено от "Х.С.С" ЕООД и "Монолит София" АД", трето лице е ланд арх. Мая Райкова Попова, инж. Емил Георгиев Цаков – ключов експерт –конструктор.
7."Трейс груп холд" АД – компанията ще използва капацитета на осем физически лица като така наречените "трети лица": Георги Василев Шилов, Васил Георгиев Шилов, Петър Маринов Тонев, Стефан Харалампиев Цветков, Иван Сотиров Иванов, Бисер Григоров Иванов, Любомир Василев Банков, Витан Николаев Николов.

Строителен надзор по проекта
Консултант на проекта е Обединение "Нова София 2017", в което участват "Рубикон инженеринг" ООД, "Техникъл Консултинг Сървисис" ЕООД и "Инфра Инвест" ООД.

Части на проекта - 13
Релсов път, пътни работи, паркоустройство – ландшафна архитектура, конструктивна, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, електроснабдителна мрежа, правотокови кабели, контактно кабелна мрежа, улично осветление, геодезия, план за организация на системата за обществения транспорт, програма за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg