Регистрация

АПИ инвестира 2.2 млн. лв. в пътна връзка и нов мост в Троян

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.12.2017, Автор: Милена Василева
[1483 прочитания]

Фотограф: Пътпроект 2000

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви търг за "Изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение". Стойността на строителните работи е 2 200 000 лв. без ДДС или 2 640 000 лв. с ДДС. Срокът за строителство е 12 месеца. Проектант е "Пътпроект 2000". Участниците в търга са пет обединения и компании.

Участниците в търга
-"ИСА 2000" ЕООД, София
-"ОРС – Инфраструктура"ООД с подизпълнител "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД
- Обединение "ПМ Троян"
-"Агромах" ЕООД
-"СПЛ Троян 2018" ДЗЗД.

Трасето
Път II-35, след входа на Троян, преминава по тясна на места с малки радиуси на кривите улици в близост до центъра на града. Това обуславя опасност от транспортни произшествия, замърсявания с вредни газове, високо ниво на шум и други вредни условия. Необходимо е да се намерят алтернативни решения за трасето на път II-35 в района на Троян.
По път III-357 има съществуваща подпорна стена, която следва да се развали в обсега при подхода към пътната връзка.
Участък от км 0+000 до км 0+154.28 - Нова пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 и мост над р. Бели Осъм. В този участък се предвижда изграждане на нова пътна връзка и нов мост над р. Бели Осъм. Новата пътна връзка е II клас, проектната скорост е 50 км/ч, габаритът е общо 16.50 м. Новият мост над р. Бели Осъм е приведен в съответствие с изискванията на съответния еврокод. За да се осигури проектната ширина на профила на корекцията под новия мост - 40.0 м, общата дължина на моста е 43.20 м. Съоръжението е триотворно с осови отвори 12.75+17.10+12.75 м.
Участък от км 74+602.86 до км 74+749.88 - път II- 35 (ул. ,,Васил Левски"): В този участък се предвижда рехабилитация на път II-35 от входа на Троян (в посока към центъра на Троян). Габаритът на улицата е променлив.
Участък от км 1+400.39 до км 1+690.39 - път III-357 (ул. ,,Крайречна"). В този участък се предвижда реконструкция на път III-357 (посока Орешака). Габаритът на улицата е общо 16.00 м.
АПИ обяви търг за консултант на пътната връзка и моста в Троян
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за консултант и строителен надзор на "Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение". Стойността на дейностите е 120 000 лв. Срокът за изпълнение е 13 месеца. Оферти се подават до 1 февруари 2018 г., ще бъдат отворени на 2 февруари 2018 г.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg