Регистрация

Укрепват кейовата стена при 5 корабно място в Пристанища Бургас

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 22.12.2017, Автор: Милена Василева
[640 прочитания]

Фотограф: Надежда Чипева

ДП "Пристанищна инфраструктура"- ТП-Бургас, обяви обществена поръчка за укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 кейово място в Пристанище Бургас. Целта е възстановяване на неговата функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Предварителната стойност е 4 900 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 150 дни. Оферти се подават до 29 януари 2018 г., ще бъдат отворени на 30 януари 2018 г. Огледи могат да се правят всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа след предварителна заявка. Ремонтът е предвиден за зимния сезон, защото тогава морската вода е най-бистра и работата на водолазите ще е донякъде улеснена.

Строителството ще се извърши по "Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 - Пристанище Бургас", разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. В случая ще се изпълни само частта за корабно място 5.
Кейово място №5 попада в територията на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, пристанищен терминал Бургас –Изток- 1 в поземлен имот 07079.618.1019

Проектното решение
описва подборно всяка строителна дейност. То включва изпълнение на сондажни изливни пилоти с диаметър 900 мм през 3 м, разположени в пилотен ред пред старата стена и образуващи рамкова конструкция с изливни пилоти с диаметър 900 мм зад старата стена. Проектът предвижда отстраняване на наносен слой по дъното пред кейовите стени по ивица с ширина 10 м чрез драгиране със смукачна техника до проектната дълбочина. Ще бъдат изпълнени сондажни изливни пилоти: Сондажните пилоти пред и зад кейовите стени се изпълняват по технология с въртеливо сондиране без големи динамически въздействия, с обсадна тръба. Изпълнението на всички водолазни работи трябва да става при спазване на действащите специфични правила за работа и охрана на труда под вода. За успешното подводно бетониране са необходими 2 неща: да се предотврати свободното падане на бетонната смес през водния слой и да се предпази прясно положения бетон от размиващото действие на водата.
Бетонирането на кейовите стени ще става на блокове, които обхващат два сглобяеми елемента, т. е. с дължина 6 м и височина 1,50 м, за да се избегне размиването на бетона. В състава на бетона е необходимо да има добавка против отмиване на цимента и да се вложи и суперпластификатор на основата на модифициран поликарбоксилиран етер за получаване на течен саморазливен бетон за подпомагане на полагането и уплътняването под вода. Антиотмиващите добавки, комбинирани със суперпластификатори, изискват дълго и бавно смесване за постигане на висока степен на обработваемост на бетона.
В тръжната документация още е записано, че е необходимо да се влага пуцоланов портландцимент (с добавка от микросиликат - аморфна форма на силициев диоксид) за предпазване на армировката от корозия, особено в богати на хлориди среди като крайбрежните райони и в контакт с вода, съдържаща сулфатни йони. Бетонът за всички конструктивни елементи в проекта трябва да е сулфатоустойчив в съответствие със стандарта.

Изисквания
- Максималният размер на едрия добавъчен материал в бетона трябва да е 20 мм.
- Съставът на бетона е необходимо да се определи от акредитирана лаборатория.
- Бетониращата тръба трябва да е с минимален диаметър 20 см при подаващия сместта отвор.
- В състава на бетона е необходимо да има добавка против отмиване на цимента.
- Бетонирането ще се извършва по използвания съвременен метод за подаване на подходящо модифициран микс чрез стандартна бетон-помпа.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg