Регистрация

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 08.01.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[306 прочитания]

Фотограф: ОПРР

Управляващият орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 публикува изменение на пакетът документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 1,373 млрд. лв. и с конкретни бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответстващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена.

В допълнение се променя и крайният срок за кандидатстване по процедурата – 31.12.2019 г.; 19:00 ч. Изменените Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и актуализираните приложения към тях можете да намерите тук.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg