Регистрация

Стара Загора се превръща в "умен град" с втората фаза на проекта за модернизация на градския транспорт

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.01.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[328 прочитания]

Фотограф: Община Стара Загора

Община Стара Загора, започва изпълнението на дейностите по проект: Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" – фаза ІІ, финансиран с 14 727 612.40 лв. по ОП "Региони в растеж" 2014-2020. Неин партньор е общинското дружество "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД.

В проекта Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" – фаза ІІ са предвидени следните дейности и обекти:

Обект 1 "Реконструкция на надлез над жп линия и бул. "Славянски", по бул. "Патриарх Евтимий" и разширяване на габарита на пътното платно;

Обект 2 "Изграждане на система за управление на градския транспорт (СУГТ)";

Обект 3 "Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ)";

Обект 4 "Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусно депо".

С изпълнението му ще бъде постигнат по-ефективен, екологосъобразен интегриран градски транспорт в Община Стара Загора, както и облекчен трафик, намаляване използването на лични МПС, за сметка на ползването на градски транспорт, което от своя страна ще доведе до намаляване на вредните емисии, облекчение и улеснение за ползващите градския транспорт.
Ресорният зам.-кмет по транспорта Йордан Николов припомни, че при изпълнението на първата фаза на проекта е бил изцяло подменен автобусния и тролейбусния парк в града.

Изпълнител на поръчката за автоматизираната система за таксуване (АСТ) е "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД, София. Общата стойност за изпълнение на договора е в размер на 3 437 463.00 лв. без ДДС за срок от 30 месеца               .
Системата ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците. Освен това въвеждането на такава система ще намали, дори ще премахне продажбата на билети в превозното средство от обслужващ персонал и ще помогне на оператора да наблюдава приходите от билети, като същевременно предотвратява пътуванията гратис. Експертният екип предлага монтиране на автомати за издаване на билети във всички автобуси и тролейбуси, разясни Стефан Малиновски, ръководител звено "Интелигентни системи" в  "Телелинк". По думите му, втората фаза от изпълнението на проекта за модернизация на градския транспорт в Стара Загора ще бъде поредната стъпка към изграждане на съвременния "умен град". Той благодари за доверието на Община Стара Загора и заяви, че вярва в успеха на модерната система.

Автоматизираната система за таксуване (АСТ) има две предимства: автоматизира процесите на продажба и отчитане на билетите, както и дава подробна информация за използването на системата. Освен това наличието на АСТ улеснява използването и на двата вида транспорт – тролейбуси и автобуси, а така също повишава качеството на транспортните услуги, предоставяни на пътниците.
Въвеждане на смарт билети - този вид билети насърчава интеграцията между видовете транспорт. В случай на промяна на схемата на ГТ (напр. въвеждане на система на зониране или въвеждане на други услуги), могат да се въведат и други видове билети, в зависимост от конкретните нужди.
Във всички превозни средства ще има валидатори за електронни карти, които ще се продават на 10 места в града, както и в самите превозни средства. Ще се издават и електронни карти.

Изграждането на Системата за управление на градския транспорт (СУГТ) на Стара Загора е възложено на консорциум "Ем Тран Сис", София с участници "Емпириу" АД и "Транспортни системи" ООД. Стойността на проекта е 3 932 538.00 лева без ДДС, а срокът на изпълнение 30 месеца.

СУГТ включва въвеждане на видеонаблюдение на 37 кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания, изграждане на контролен център, подмяна на светофарните уредби, видеонаблюдение в превозните средства, внедряване на система за управление и контрол на трафика, включващ нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи и устройства, система за предоставяне на приоритет на автобусите, обслужващи градския транспорт. Илиян Вълчев от консорциума уточни, че системата ще има адаптивен модул, който ще събира и анализира огромна база исторически данни, включващи провеждане на различни градски събития, което ще позволи адаптация на режимите и фазите на светофарните уредби.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg