Регистрация

Избират изпълнители за АМ "София - Калотина": 12 оферти за 14.5 км от границата до Драгоман, 12 - за 17 км Драгоман - Сливница

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[1817 прочитания]

Фотограф: АПИ

12 са отворените на 9 януари 2018 г. оферти за избор на изпълнител при изготвянето на техническия проект и строителството на "Модернизация на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка". Това е участъкът след ГКПП "Калотина" до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма "Свързана Европа".
12 са отворените на 10 януари оферти за избор на изпълнител за изготвянето на технически проект и строителство на "Модернизация на път І-8 Калотина – п. в. "Храбърско" от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки". Това е участъкът между Драгоман и Сливница, с дължина 16,98 км. Индикативната стойност на проекта е 117 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от републиканския бюджет.
Кандидатите в двете процедури са едни и същи, само редът на подаване на офертите е различен.


Оферти за участъка ГКПП "Калотина" - Драгоман, 9 януари 2018 г.
• ДЗЗД "Виа Милитарис Баланстра", с участници: "Автомагистрали Черно Море" АД и "Автомагистрали Хемус" АД;
• "Инжстройинженеринг" ЕООД;
• "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД;
• "Хидро-вод строй" ДЗЗД, в което са: "Хидрострой" АД и "Водстрой 98" АД;
• Обединение "Калотина 2017", с участници: Гранди Лавори Финкосит СПА и Х.С.С. ЕООД;
• "СТРАБАГ БПА" ДЗЗД, в което са: "Щрабаг" ЕАД, "Страбаг Сп. з.о.о., Полша" и "Битумина ГмбХ-България" ЕООД;
• Обединение Калотина - София, с участници: "Джи Пи Груп" АД, "Контратас Иглесиас" АД, и "Трансконсулт-22" ООД;
• Обединение "Геопът Изток", в което участват: "Пътстрой 92" АД и "Геострой" АД;
• "ИСА 2000" ЕООД;
• Сдружение "Калотина I" ДЗЗД, с участници: "ПСТ Груп" ЕАД и "Аква модул" АД;
• ДЗЗД "АПВ Калотина СОП 1", в което са: "Пътища Пловдив" АД, "Агромах" ЕООД, "Водно строителство – Благоевград" АД;
• "Трейс Груп Холд" АД.
Проектът предвижда уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли "Калотина" и "Драгоман". Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни.

Оферти за отсечката Драгоман - Сливница, 10 януари
• ДЗЗД Виа Милитарис – Хер, в което са: Автомагистрали Черно море АД и Автомагистрали Хемус АД;
• Инжстройинженеринг ЕООД;
• Консорциум Страбаг БП ДЗЗД, в което участват: Щрабаг ЕАД и Страбаг Сп. з.о.о., Полша (без "Битумина ГмбХ-България" ЕООД)
• ИСА 2000 ЕООД;
• Трейс Груп Холд АД;
• ГБС-Инфраструктурно строителство АД;
• Хидро-вод строй ДЗЗД, в което са: Хидрострой АД и Водстрой 98 АД;
• Обединение Евро Калотина, в което участват: Джи Пи Груп АД, Контратас Иглесиас АД и Трансконсулт-22 ООД;
• Обединение Геопът Запад, в което са: "Пътстрой-92" АД и "Геострой" АД;
• ДЗЗД АПВ Калотина СОП 2, в което са: Пътища Пловдив АД, Агромах ЕООД и Водно строителство – Благоевград АД;
• Сдружение Калотина II ДЗЗД, в което участват: ПСТ Груп ЕАД и Аква модул АД;
• Обединение Калотина - Храбърско 2017, в коeто участват: Гранди Лавори Финкосит СПА и Х.С.С. ЕООД.
Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.

Двете обществени поръчки за избор на изпълнители за модернизацията на 31,5 км от път I-8 между ГКПП "Калотина" и Сливница Агенция "Пътна инфраструктура" стартира през септември 2017 г. Индикативната им стойност е 258,6 млн. лв.

Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон - Будапеща - Белград - София - Пловдив - Истанбул - Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП "Калотина" – София осигурява връзка към трансевропейски коридор "Ориент/Източно Средиземноморски".
Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 3 | май - юни 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg