Регистрация

Ремонтират транспортните тунели в София за 11.140 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.01.2018, Автор: Милена Василева
[417 прочитания]
Транспортният тунел под НДК

Транспортният тунел под НДК
Фотограф: Юлия Лазарова

Столична община обави търг за ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели в 4 обособени позиции. Общата индикативната стойност на проекта е 11 140 000 лв. Оферти се приемат до 12 февруари 2018 г. Отварянето им е предвидено за 14 часа на 13 февруари 2018 г.

Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "Пенчо Славейков" от ул. "Цар Асен" до бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен". Дължината на трасето е 1000 м. Стойността на строителството и проектирането е 2 600 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район "Триадица". Дължината на трасето е 460 м. Индикативната стойност е 4 300 000 лв. без ДДС. Не се предвиждат промени в този тунел, само рехабилитация.
Транспортният тунел под НДК е в експлоатация от 1981 г. Изграден е по открит способ с използване на стандартни строителни технологии. От рампите навътре за укрепване на изкопа пред съществуващите високи сгради са изпълнявани изливни стоманобетонни пилоти тип "Беното" ф1000 мм. Връхната конструкция на тунела е изградена от два типа конструкции – гредово-кутиена и двойно "Т" мостови греди. Кутиено-гредовите конструкции са съответно на 230 метра от северозападния портал и 64 метра от източния портал. Горната плоча в отклонението към бул. "България" е изградена от мостови греди с широчина 1m. В централната част на тунела - от 230-я метър до 287-я метър таванната конструкция е изградена от двойни "Т" образни греди. От началото на тунела до метър 230 стените са облицовани с декоративни бетонови панели с дебелина 20 cм, зад които се разполага празнина с широчина 80 cм, в което се разполагат въздуховоди. Същата технология за изграждане на стените се използва и от 290-я метър до порталите към бул. "В. Левски" и бул. "България". От метър 230 до метър 287 стените са от масивен стоманобетон. Във фоайето стените са облицовани с декоративни плочи. В северната стена са разположени две вентилационни помещения с размери 5х14 м, свързани помежду си с канал, който продължава на неопределено разстояние към порталите на тунела. Липсата на поддържане и отводняване е довела до влошаване на конструктивните и експлоатационни показатели на части от съоръжението (големи участъци с неработеща хидроизолация, дискредитирани конструктивни фуги; напречни пукнатини в гредите; повърхностно деградирали греди; навлажнени и напукани зони в стените на тунела и рампите и зони с нарушено бетоново покритие и оголена армировка с напреднала степен на корозия; компрометирани еластични огради и парапети; корозия в крепежните елементи на тролеите и електроинсталацията; разбита и неравна пътна настилка; нарушения в интериора). Тези показатели трябва да бъдат възстановени, с което да се гарантира сигурност и дълготрайност на тунела. Нужно е и отстраняване на източниците на води, постъпващи в района на тунела, включително от ВиК мрежата, поливни дейности и акумулиращи се атмосферни води. Съществуващата вентилационна инсталация не е в състояние да обслужва транспортния тунел и не удовлетворява актуалните технически норми.

Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. "Царица Йоанна", райони "Илинден" и "Красна поляна". Общата дължина на трасето е 453 метра. Индикативната стойност е 3 500 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция №4: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел по бул. "Панчо Владигеров", район Връбница. Общата дължина на трасето 142 метра. Индикативната му стойност е 740 000 лв. без ДДС.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg